Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-A93/13-03 OnLine Development Manager

POIG.08.01.00-14-A93/13-03 OnLine Development Manager

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-A93/13-03

Tytuł projektu: OnLine Development Manager

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 626294.2

Wydatki kwalifikowalne: 626294.2

Dofinansowanie: 438405.94

Dofinansowanie UE: 372645.04

Nazwa beneficjenta: Training Broker Piotr Majewski

NIP beneficjenta: 9482241013

Kod pocztowy: 03-284

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.08.01.00-02-349/09-03 Stworzenie oprogramowania udostępnianego on-line do obsługi usług świadczonych cyklicznie i windykacji należności.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-349/09-03

Tytuł projektu: Stworzenie oprogramowania udostępnianego on-line do obsługi usług świadczonych cyklicznie i windykacji należności.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 483900

Wydatki kwalifikowalne: 483900

Dofinansowanie: 402440

Dofinansowanie UE: 342074

Nazwa beneficjenta: „PSP POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8992689516

Kod pocztowy: 53-505

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


POIG.08.01.00-14-902/12-04 Stworzenie platformy EMPOWER jako narzędzia do automatycznego zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-902/12-04

Tytuł projektu: Stworzenie platformy EMPOWER jako narzędzia do automatycznego zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 694800

Wydatki kwalifikowalne: 694800

Dofinansowanie: 486360

Dofinansowanie UE: 413406

Nazwa beneficjenta: EMPOWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5252535482

Kod pocztowy: 00-020

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/25/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.01.00-14-865/09-03 Stworzenie innowacyjnej platformy internetowej umożliwiającej twórcom wszelkich dzieł w postaci cyfrowej zaprezentowanie ich potencjalnym nabywcom.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-865/09-03

Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnej platformy internetowej umożliwiającej twórcom wszelkich dzieł w postaci cyfrowej zaprezentowanie ich potencjalnym nabywcom.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 895959.77

Wydatki kwalifikowalne: 895959.77

Dofinansowanie: 761565.8

Dofinansowanie UE: 647330.93

Nazwa beneficjenta: XXLSTOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213557278

Kod pocztowy: 02-548

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/19/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/30/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.08.01.00-14-907/09-07 Stworzenie i udostępnienie usługi umożliwiającej obsługę kuponów rabatowych za pośrednictwem kanałów elektronicznych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-907/09-07

Tytuł projektu: Stworzenie i udostępnienie usługi umożliwiającej obsługę kuponów rabatowych za pośrednictwem kanałów elektronicznych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 979500

Wydatki kwalifikowalne: 979500

Dofinansowanie: 780171.75

Dofinansowanie UE: 663145.98

Nazwa beneficjenta: MaxiBonus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7010233910

Kod pocztowy: 02-384

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/22/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.08.01.00-14-509/09-06 Utworzenie serwisu interaktywnych głosowych wiadomości dla elektronicznych urządzeń przenośnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-509/09-06

Tytuł projektu: Utworzenie serwisu interaktywnych głosowych wiadomości dla elektronicznych urządzeń przenośnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 493390

Wydatki kwalifikowalne: 493390

Dofinansowanie: 412424.7

Dofinansowanie UE: 350561

Nazwa beneficjenta: Interactive Voice News spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9512270931

Kod pocztowy: 02-777

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/13/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 12/31/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.08.01.00-14-955/09-02 Stworzenie systemu CDM wspomagającego budowanie trwałych relacji biznesowych pomiędzy podmiotami na rynku.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-955/09-02

Tytuł projektu: Stworzenie systemu CDM wspomagającego budowanie trwałych relacji biznesowych pomiędzy podmiotami na rynku.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 163916

Wydatki kwalifikowalne: 163916

Dofinansowanie: 139328.6

Dofinansowanie UE: 118429.31

Nazwa beneficjenta: LEARNPLACE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7010183595

Kod pocztowy: 00-641

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/8/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/29/2011cyberbezpieczenstwo, ekologia rysunki, ctb zielona góra, wymień trzy bariery utrudniające rozwój gospodarczy afryki, cieszy maklerów krzyżówka, marcin nowicki, kultura książki, zobowiązania część szczegółowa skrypt, biblioteka pedagogiczna w chełmie, szkody moralne, styczu, obejrz, klauzula rodo wzór, żaba monika, poig.gov.pl, gospodarka uspołeczniona, stosunki polsko rosyjskie 2018, badanie proktologiczne film, the sims historie z życia wzięte chomikuj, połącz liniami rodzaje map z właściwymi informacjami które można z nich odczytać, skolioza ćwiczenia w domu…