Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-A91/09-04 Stworzenie internetowej platformy kojarzącej podmioty branży księgarsko- wydawniczej.

POIG.08.01.00-14-A91/09-04 Stworzenie internetowej platformy kojarzącej podmioty branży księgarsko- wydawniczej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-A91/09-04

Tytuł projektu: Stworzenie internetowej platformy kojarzącej podmioty branży księgarsko- wydawniczej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 868356

Wydatki kwalifikowalne: 868356

Dofinansowanie: 738102.6

Dofinansowanie UE: 627387.21

Nazwa beneficjenta: PLATFORMA WYDAWNICTW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 1132798337

Kod pocztowy: 03-944

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/4/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/22/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


POIG.08.01.00-14-280/12-02 Zintegrowany system obsługi i zarządzania nieruchomościami – Interaktywna Administracja Nieruchomości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-280/12-02

Tytuł projektu: Zintegrowany system obsługi i zarządzania nieruchomościami – Interaktywna Administracja Nieruchomości

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 699900

Wydatki kwalifikowalne: 699900

Dofinansowanie: 489930

Dofinansowanie UE: 416440.5

Nazwa beneficjenta: Nieruchomości MSW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9492190688

Kod pocztowy: 02-369

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/13/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/20/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.08.01.00-14-A28/09-03 Stworzenie. wdrożenie i promocja platformy dostarczającej kompleksowe narzędzie do zarządzania nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-A28/09-03

Tytuł projektu: Stworzenie. wdrożenie i promocja platformy dostarczającej kompleksowe narzędzie do zarządzania nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat otwocki

Gmina: Józefów

Wartość ogółem: 498670

Wydatki kwalifikowalne: 480753.34

Dofinansowanie: 398784.89

Dofinansowanie UE: 338967.16

Nazwa beneficjenta: E-ZARZADCY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5252473396

Kod pocztowy: 00-113

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/12/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/18/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 5/19/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


POIG.08.01.00-12-547/09-06 Stworzenie i udostępnienie portalu Qcadoo umożliwiającego usługę samodzielnego konfigurowania i korzystania z systemu typu MES przez Internet w modelu SaaS

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-547/09-06

Tytuł projektu: Stworzenie i udostępnienie portalu Qcadoo umożliwiającego usługę samodzielnego konfigurowania i korzystania z systemu typu MES przez Internet w modelu SaaS

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 998491.83

Wydatki kwalifikowalne: 998491.83

Dofinansowanie: 815268.57

Dofinansowanie UE: 692978.28

Nazwa beneficjenta: „QCADOO LIMITED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6762413525

Kod pocztowy: 31-134

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/11/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/22/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011tlumaczka, www.zadanie.pl, gwoździe zanurzono w oleju wodzie oraz roztworze chlorku sodu, tren 16 interpretacja, ymail poczta, ekonomia umcs plan, kłamstwa jerzego z, listy gratulacyjne przykłady, blue apron polska, program trwam, hektor umcs, klauzula w umowie morskiej, praca dla 55+ warszawa, kontekst organizacji iso 9001 przykład, protokół ospf, ostrowski i wspólnicy, scanbet chociwel, wielka brytania państwa, podgląd lotów samolotów, tłumaczenia, we umcs, otwieranie działalności gospodarczej, zarzadzanie kryzysowe praca…