Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-A86/13-08 Stworzenie i udostępnienie za pomocą serwisu internetowego dwóch nowatorskich e-usług umożliwiających automatyczną diagnozę schorzeń dermatologicznych.

POIG.08.01.00-14-A86/13-08 Stworzenie i udostępnienie za pomocą serwisu internetowego dwóch nowatorskich e-usług umożliwiających automatyczną diagnozę schorzeń dermatologicznych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-A86/13-08

Tytuł projektu: Stworzenie i udostępnienie za pomocą serwisu internetowego dwóch nowatorskich e-usług umożliwiających automatyczną diagnozę schorzeń dermatologicznych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 855318

Wydatki kwalifikowalne: 855318

Dofinansowanie: 598722.6

Dofinansowanie UE: 508914.21

Nazwa beneficjenta: TRICHOLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

NIP beneficjenta: 7010374065

Kod pocztowy: 02-657

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/13/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/14/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


POIG.08.01.00-14-237/09-06 Interaktywna wyszukiwarka opinii i alertów o instytucjach finansowych i usługach przez nie oferowanych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-237/09-06

Tytuł projektu: Interaktywna wyszukiwarka opinii i alertów o instytucjach finansowych i usługach przez nie oferowanych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 961625

Wydatki kwalifikowalne: 959125

Dofinansowanie: 815256.25

Dofinansowanie UE: 692967.81

Nazwa beneficjenta: Alertfinansowy.pl sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5213503199

Kod pocztowy: 02-520

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/27/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/5/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/16/2011


POIG.08.01.00-14-A43/09-06 Stworzenie internetowego systemu do zarządzania czarterami jachtów oraz innowacyjnej wyszukiwarki czarterów wraz z możliwością rezerwacji.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-A43/09-06

Tytuł projektu: Stworzenie internetowego systemu do zarządzania czarterami jachtów oraz innowacyjnej wyszukiwarki czarterów wraz z możliwością rezerwacji.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 281950

Wydatki kwalifikowalne: 278950

Dofinansowanie: 237107.5

Dofinansowanie UE: 201541.38

Nazwa beneficjenta: SAILMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI

NIP beneficjenta: 1182017307

Kod pocztowy: 01-864

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/25/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2012


POIG.08.01.00-14-344/10-04 Stworzenie internetowego serwisu dla diabetyków ułatwiającego zarządzanie przebiegiem cukrzycy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-344/10-04

Tytuł projektu: Stworzenie internetowego serwisu dla diabetyków ułatwiającego zarządzanie przebiegiem cukrzycy

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 695650

Wydatki kwalifikowalne: 695650

Dofinansowanie: 486955

Dofinansowanie UE: 413911.75

Nazwa beneficjenta: LOG MY DAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ

NIP beneficjenta: 5252476638

Kod pocztowy: 00-137

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/10/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/20/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/30/2011

Data zakończenia realizacji: 9/29/2013


POIG.08.01.00-14-743/12-02 Szukandia – innowacyjna usługa wspomagająca komunikację potrzeb nabywczych wyrażanych przez konsumenta dostawcom towarów wybranych za pomocą zautomatyzowanego algorytmu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-743/12-02

Tytuł projektu: Szukandia – innowacyjna usługa wspomagająca komunikację potrzeb nabywczych wyrażanych przez konsumenta dostawcom towarów wybranych za pomocą zautomatyzowanego algorytmu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 700000

Wydatki kwalifikowalne: 700000

Dofinansowanie: 490000

Dofinansowanie UE: 416500

Nazwa beneficjenta: Szukandia sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1182081908

Kod pocztowy: 01-824

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/12/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/12/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.01.00-14-299/09-04 legaltop.pl – wielopłaszczyznowa. internetowa platforma dla firm prawnych służąca kreacji wizerunku zewnętrznego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-299/09-04

Tytuł projektu: legaltop.pl – wielopłaszczyznowa. internetowa platforma dla firm prawnych służąca kreacji wizerunku zewnętrznego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 563600

Wydatki kwalifikowalne: 563600

Dofinansowanie: 479060

Dofinansowanie UE: 407201

Nazwa beneficjenta: Legaltop Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7010170032

Kod pocztowy: 00-695

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/21/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2010


POIG.08.01.00-14-770/13-06 Wirtualny manager reklamacji i rozliczeń

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-770/13-06

Tytuł projektu: Wirtualny manager reklamacji i rozliczeń

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 816280

Wydatki kwalifikowalne: 801280

Dofinansowanie: 560896

Dofinansowanie UE: 476761.6

Nazwa beneficjenta: WALLET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213643687

Kod pocztowy: 02-495

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/29/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/16/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/31/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015polskie panstwo podziemne, co to jest wynalazek, targi mwc, rozporządzenie kosztorys inwestorski, zarządzanie projektami studia podyplomowe, droga krajowa nr 74, platforma eap, elżbieta, nazwa logowanie, www wsei lublin pl, dziennikarze radiowi, kolenda cicha noc, umcs psychologia plan, pośrednictwo w sprzedaży towarów, podatkowa księga przychodów i rozchodów 2020, norwegia unia europejska, biszek, umcs studia podyplomowe…