Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-A76/13-05 Stworzenie innowacyjnej platformy internetowej umożliwiającej optymalizację podróży kolejowych. spersonalizowany dobór połączeń i zakup biletów poprzez Internet oraz urządzenia mobilne.

POIG.08.01.00-14-A76/13-05 Stworzenie innowacyjnej platformy internetowej umożliwiającej optymalizację podróży kolejowych. spersonalizowany dobór połączeń i zakup biletów poprzez Internet oraz urządzenia mobilne.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-A76/13-05

Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnej platformy internetowej umożliwiającej optymalizację podróży kolejowych. spersonalizowany dobór połączeń i zakup biletów poprzez Internet oraz urządzenia mobilne.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 699757

Wydatki kwalifikowalne: 697357

Dofinansowanie: 488149.9

Dofinansowanie UE: 414927.41

Nazwa beneficjenta: Astarium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 1132854509

Kod pocztowy: 00-124

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/8/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/23/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.01.00-14-586/09-05 Stworzenie e -usługi jako panaceum możliwości ofert medycznych skompilowanych z turystyką generowanych przez zautomatyzowany system.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-586/09-05

Tytuł projektu: Stworzenie e -usługi jako panaceum możliwości ofert medycznych skompilowanych z turystyką generowanych przez zautomatyzowany system.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 282834.75

Wydatki kwalifikowalne: 267551.95

Dofinansowanie: 227419.16

Dofinansowanie UE: 193306.28

Nazwa beneficjenta: POLISHMEDIC S.A.

NIP beneficjenta: 7010217118

Kod pocztowy: 00-515

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/16/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/26/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/11/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


POIG.08.01.00-14-524/13-01 Wdrożenie serwisu wspierającego zakup usług transportu drogowego w Polsce

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-524/13-01

Tytuł projektu: Wdrożenie serwisu wspierającego zakup usług transportu drogowego w Polsce

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 854900

Wydatki kwalifikowalne: 854900

Dofinansowanie: 598430

Dofinansowanie UE: 508665.5

Nazwa beneficjenta: Rondo Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5213647389

Kod pocztowy: 02-605

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/28/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.08.01.00-14-668/13-01 Portal polsko-brytyjskiej współpracy dla przedsiębiorstw

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-668/13-01

Tytuł projektu: Portal polsko-brytyjskiej współpracy dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 700000

Wydatki kwalifikowalne: 700000

Dofinansowanie: 490000

Dofinansowanie UE: 416500

Nazwa beneficjenta: E-CONNECTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 1132855176

Kod pocztowy: 03-450

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/7/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/15/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015


POIG.08.01.00-14-583/12-08 Stworzenie innowacyjnego portalu CzasCzytania.pl przeznaczonego dla obywateli dającego dostęp do szerokiej gamy e-treści.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-583/12-08

Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnego portalu CzasCzytania.pl przeznaczonego dla obywateli dającego dostęp do szerokiej gamy e-treści.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Gmina: Stanisławów

Wartość ogółem: 345770

Wydatki kwalifikowalne: 345770

Dofinansowanie: 276616

Dofinansowanie UE: 235123.6

Nazwa beneficjenta: CzasCzytania.pl Piotr Ruta

NIP beneficjenta: 8222120973

Kod pocztowy: 05-304

Miejscowość: Stanisławów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/9/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.01.00-14-378/09-05 Stworzenie. wdrożenie i świadczenie e-usługi w postaci automatycznego systemu zabezpieczenia danych przez firmę e-Solution.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-378/09-05

Tytuł projektu: Stworzenie. wdrożenie i świadczenie e-usługi w postaci automatycznego systemu zabezpieczenia danych przez firmę e-Solution.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Gmina: Michałowice

Wartość ogółem: 182325

Wydatki kwalifikowalne: 182325

Dofinansowanie: 154976.25

Dofinansowanie UE: 131729.81

Nazwa beneficjenta: e-SOLUTION PAWEŁ NADULNY

NIP beneficjenta: 5341982171

Kod pocztowy: 05-820

Miejscowość: Piastów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/29/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.08.01.00-14-893/09-02 Stworzenie portalu internetowego stanowiącego platformę dla systemu do planowania realizacji zadań i rozliczania czasu pracy w przedsiębiorstwach.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-893/09-02

Tytuł projektu: Stworzenie portalu internetowego stanowiącego platformę dla systemu do planowania realizacji zadań i rozliczania czasu pracy w przedsiębiorstwach.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 890110

Wydatki kwalifikowalne: 890110

Dofinansowanie: 756593.5

Dofinansowanie UE: 643104.47

Nazwa beneficjenta: „TS SYSTEMS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5222944141

Kod pocztowy: 01-321

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/2/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012stopa redyskontowa, kształcenie zawodowe w polsce, hodowla kryształów soli opis doświadczenia, snails garden, umcs ekonomiczny, wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia 2018, matura język polski 2017, gra pozorów (serial telewizyjny), koronawirus gov obostrzenia, radio swoboda ua, zamknięcie jednoosobowej działalności gospodarczej 2019, doradztwo finansowe, i consulting, mamy czas, uprp.pl, poziom pkb, oświadczenie o adresie do doręczeń wzór krs…