Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-A75/13-06 Wdrożenie innowacyjnej e-usługi Bee In Web. umożliwiającej tworzenie zaawansowanych stron internetowych.

POIG.08.01.00-14-A75/13-06 Wdrożenie innowacyjnej e-usługi Bee In Web. umożliwiającej tworzenie zaawansowanych stron internetowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-A75/13-06

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej e-usługi Bee In Web. umożliwiającej tworzenie zaawansowanych stron internetowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 711000

Wydatki kwalifikowalne: 711000

Dofinansowanie: 497700

Dofinansowanie UE: 423045

Nazwa beneficjenta: DevDelta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5272692865

Kod pocztowy: 01-402

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/25/2018

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/30/2018

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.01.00-12-177/11-02 Wdrożenie usług elektronicznych w zakresie prognoz i analiz biznesowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-177/11-02

Tytuł projektu: Wdrożenie usług elektronicznych w zakresie prognoz i analiz biznesowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat łańcucki

Gmina: Łańcut – miasto

Wartość ogółem: 349901

Wydatki kwalifikowalne: 349901

Dofinansowanie: 244930.7

Dofinansowanie UE: 208191.1

Nazwa beneficjenta: ALTEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6762441438

Kod pocztowy: 37-100

Miejscowość: Łańcut

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat łańcucki

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/30/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.08.01.00-14-718/12-04 Stworzenie zautomatyzowanej. interaktywnej. internetowej platformy multimedialnej o badaniach klinicznych skierowanej do użytkowników indywidualnych oraz profesjonalistów zajmujących się badaniami klinicznymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-718/12-04

Tytuł projektu: Stworzenie zautomatyzowanej. interaktywnej. internetowej platformy multimedialnej o badaniach klinicznych skierowanej do użytkowników indywidualnych oraz profesjonalistów zajmujących się badaniami klinicznymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat m. Elbląg

Gmina: M. Elbląg

Wartość ogółem: 346775

Wydatki kwalifikowalne: 346775

Dofinansowanie: 242742.5

Dofinansowanie UE: 206331.13

Nazwa beneficjenta: Wondernet Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5213633022

Kod pocztowy: 02-668

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/16/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/21/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014człowiek o chorobliwie słabej woli, 1 lo chełm, stan w górach skalistych, krótka notatka, biomechanika stopy, artykuł do gazety po angielsku, magdalena górska, avalon krasnik, praktyki zawodowe 2020, sprawdzian z historii i wojna światowa 3 gimnazjum odpowiedzi, drosera, psychogeriatria, kei logowanie, prawo beera, kulturalnie.waw.pl, komputer do biura 2017, aneta jarosz, zasada legalizmu, terroryzm definicja onz, psychologia śledcza, prostokątną kartkę rozcięto na dwie części…