Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-A74/13-03 Platforma elektronicznego wsparcia zarządzania bezpieczeństwem MSP.

POIG.08.01.00-14-A74/13-03 Platforma elektronicznego wsparcia zarządzania bezpieczeństwem MSP.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-A74/13-03

Tytuł projektu: Platforma elektronicznego wsparcia zarządzania bezpieczeństwem MSP.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 856080

Wydatki kwalifikowalne: 856080

Dofinansowanie: 599256

Dofinansowanie UE: 509367.6

Nazwa beneficjenta: Grzegorz Ćwiek

NIP beneficjenta: 9521256764

Kod pocztowy: 02-972

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/5/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.01.00-14-A16/09-02 E-kandydat.pl – innowacyjna platforma internetowa określająca kwalifikacje i predyspozycje zawodowe oraz umożliwiająca selekcję kandydatów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-A16/09-02

Tytuł projektu: E-kandydat.pl – innowacyjna platforma internetowa określająca kwalifikacje i predyspozycje zawodowe oraz umożliwiająca selekcję kandydatów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 701500

Wydatki kwalifikowalne: 701500

Dofinansowanie: 596275

Dofinansowanie UE: 506833.75

Nazwa beneficjenta: E-KANDYDAT.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213558467

Kod pocztowy: 00-000

Miejscowość: Waszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/5/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 5/28/2010

Data zakończenia realizacji: 2/29/2012


POIG.08.01.00-14-908/09-06 Stworzenie i udostępnienie usługi tworzenia i dystrybucji cyfrowych treści za pośrednictwem Internetu i telefonów komórkowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-908/09-06

Tytuł projektu: Stworzenie i udostępnienie usługi tworzenia i dystrybucji cyfrowych treści za pośrednictwem Internetu i telefonów komórkowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 990000

Wydatki kwalifikowalne: 990000

Dofinansowanie: 830016

Dofinansowanie UE: 705513.6

Nazwa beneficjenta: MOBILEGATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7010226175

Kod pocztowy: 03-287

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/17/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/7/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012


POIG.08.01.00-14-322/09-04 Monitoring Rynku Hotelarskiego – e-platforma porównywania wyników operacyjnych przedsiębiorstw branży hotelarskiej w Polsce (hotel benchmarking)

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-322/09-04

Tytuł projektu: Monitoring Rynku Hotelarskiego – e-platforma porównywania wyników operacyjnych przedsiębiorstw branży hotelarskiej w Polsce (hotel benchmarking)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Gmina: M. Kielce

Wartość ogółem: 43307.6

Wydatki kwalifikowalne: 43307.6

Dofinansowanie: 35854.36

Dofinansowanie UE: 30476.21

Nazwa beneficjenta: Instytut Rynku Hotelarskiego. M.Dolecka. Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 9581596239

Kod pocztowy: 00-657

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/9/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 5/30/2011oceń czy poniższe zdania są prawdziwe, jak przypiąć post, charakteryzować się synonim, klamra tytanowa, sofia tekst fonetycznie, szkolenia darmowe, dagmara kamińska, szkolenia parp, kurs na instruktora jazdy konnej, piotr dobrowolski, studia podyplomowe tarnobrzeg, co można zrobić z czyimś peselem, dziecko autystyczne w rodzinie praca dyplomowa, melancholia malczewski, średnia wieku, samodzielnie sformułuj kilka pytań które można uznać za filozoficzne, elementy wizerunku firmy…