Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-A65/09-03 Stworzenie internetowego serwisu łączącego wydawców z dziennikarzami i autorami piszącymi

POIG.08.01.00-14-A65/09-03 Stworzenie internetowego serwisu łączącego wydawców z dziennikarzami i autorami piszącymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-A65/09-03

Tytuł projektu: Stworzenie internetowego serwisu łączącego wydawców z dziennikarzami i autorami piszącymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 495720

Wydatki kwalifikowalne: 495720

Dofinansowanie: 421362

Dofinansowanie UE: 358157.7

Nazwa beneficjenta: PRESSMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5252475343

Kod pocztowy: 00-138

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/11/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/28/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011


POIG.08.01.00-14-316/11-04 Stworzenie portalu obrotu biletami na loty czarterowe Myreturnticket.com oraz wdrożenie e-usługi elektronicznej transakcji niewykorzystanymi biletami lotniczymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-316/11-04

Tytuł projektu: Stworzenie portalu obrotu biletami na loty czarterowe Myreturnticket.com oraz wdrożenie e-usługi elektronicznej transakcji niewykorzystanymi biletami lotniczymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 691950

Wydatki kwalifikowalne: 691950

Dofinansowanie: 484365

Dofinansowanie UE: 411710.25

Nazwa beneficjenta: ZŁOTA KOPERTA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5213598225

Kod pocztowy: 02-640

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/20/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/10/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013


POIG.08.01.00-14-231/12-03 E-apartamenty – innowacyjny portal do targetowania i wyszukiwania prywatnych ofert wynajmu apartamentów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-231/12-03

Tytuł projektu: E-apartamenty – innowacyjny portal do targetowania i wyszukiwania prywatnych ofert wynajmu apartamentów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 649375.7

Wydatki kwalifikowalne: 649375.7

Dofinansowanie: 454562.99

Dofinansowanie UE: 386378.54

Nazwa beneficjenta: Danco Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5272668849

Kod pocztowy: 01-164

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/26/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2014


POIG.08.01.00-14-456/11-06 Stworzenie innowacyjnej platformy CityInfo jako inteligentnego. wielozadaniowego narzędzia do planowania i rezerwacji turystyki miejskiej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-456/11-06

Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnej platformy CityInfo jako inteligentnego. wielozadaniowego narzędzia do planowania i rezerwacji turystyki miejskiej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 699950

Wydatki kwalifikowalne: 699950

Dofinansowanie: 489965

Dofinansowanie UE: 416470.25

Nazwa beneficjenta: CITY INFO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5252549484

Kod pocztowy: 00-901

Miejscowość: Warszawa skr. poczt. nr 49

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/9/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/3/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2014program komputerowy definicja, usos mail, ia, si studia podyplomowe, stolica arabia saudyjska, chłopi tom 1 ostatni dzwonek, całościowe zaburzenia rozwoju ze spektrum autyzmu, rezerwacja helios, zwrot towaru zakupionego przez internet wzór, wpłyneło, naruszenie nietykalności cielesnej kk, porównaj strukturę użytkowania ziemi w europie oraz w australii i oceanii zapisz wniosek, bariera krew mózg, test z przyrody poznajemy różnorodność krajobrazów ziemi, kwantyfikacja, dziedziczenie cech podlega pewnym regulom. jesli zna sie podstawowe reguly, ludność polski, list intencyjny wzór pisma pdf, spedytor praca, umcs lublin stypendium socjalne…