Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-A62/13-03 Powstanie Platformy PrawaStrona.com – pierwszego serwisu udostępniającego Wirtualnego Radcę Prawnego i szereg narzędzi umożliwiających informatyzację prawa

POIG.08.01.00-14-A62/13-03 Powstanie Platformy PrawaStrona.com – pierwszego serwisu udostępniającego Wirtualnego Radcę Prawnego i szereg narzędzi umożliwiających informatyzację prawa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-A62/13-03

Tytuł projektu: Powstanie Platformy PrawaStrona.com – pierwszego serwisu udostępniającego Wirtualnego Radcę Prawnego i szereg narzędzi umożliwiających informatyzację prawa

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat konecki

Gmina: Końskie

Wartość ogółem: 857100

Wydatki kwalifikowalne: 857100

Dofinansowanie: 599970

Dofinansowanie UE: 509974.5

Nazwa beneficjenta: SYNERGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5272696946

Kod pocztowy: 01-120

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/17/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.01.00-14-779/09-04 Wprowadzenie na rynek krajowy innowacyjnego nowatorskiego portalu służącego do pośrednictwa w sprzedaży obiektów multimedialnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-779/09-04

Tytuł projektu: Wprowadzenie na rynek krajowy innowacyjnego nowatorskiego portalu służącego do pośrednictwa w sprzedaży obiektów multimedialnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 999375

Wydatki kwalifikowalne: 909375

Dofinansowanie: 772968.75

Dofinansowanie UE: 657023.43

Nazwa beneficjenta: Lineor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5252467651

Kod pocztowy: 03-808

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 2/25/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011


POIG.08.01.00-14-707/09-03 Stworzenie systemu internetowej informacji o przesyłkach pocztowych doręczanych na terenie Warszawy.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-707/09-03

Tytuł projektu: Stworzenie systemu internetowej informacji o przesyłkach pocztowych doręczanych na terenie Warszawy.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 555000

Wydatki kwalifikowalne: 555000

Dofinansowanie: 471750

Dofinansowanie UE: 400987.5

Nazwa beneficjenta: Andrzej Koch INetNOVATION

NIP beneficjenta: 5211584472

Kod pocztowy: 02-529

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/23/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/9/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/25/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011


POIG.08.01.00-14-A47/09-11 Portal szkoleniowo-doradczy www.gajosfashion.pl. skierowany do przedsiębiorców branży mody.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-A47/09-11

Tytuł projektu: Portal szkoleniowo-doradczy www.gajosfashion.pl. skierowany do przedsiębiorców branży mody.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 780100

Wydatki kwalifikowalne: 780100

Dofinansowanie: 663085

Dofinansowanie UE: 563622.25

Nazwa beneficjenta: „GAJOS FASHION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 1251556988

Kod pocztowy: 02-672

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2012


POIG.08.01.00-14-858/09-06 Stworzenie systemu internetowego służącego dostawie rozwiązań e-learningowych z wykorzystaniem innowacyjnego modelu SaaS

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-858/09-06

Tytuł projektu: Stworzenie systemu internetowego służącego dostawie rozwiązań e-learningowych z wykorzystaniem innowacyjnego modelu SaaS

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 999250

Wydatki kwalifikowalne: 999250

Dofinansowanie: 791805.7

Dofinansowanie UE: 673034.84

Nazwa beneficjenta: PRESTIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213546731

Kod pocztowy: 02-285

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/22/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/12/2010

Data zakończenia realizacji: 5/14/2012


POIG.08.01.00-12-210/09-03 Stworzenie serwisu internetowego wspierającego zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie systemów wynagrodzeń pracowniczych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-210/09-03

Tytuł projektu: Stworzenie serwisu internetowego wspierającego zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie systemów wynagrodzeń pracowniczych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 831000

Wydatki kwalifikowalne: 831000

Dofinansowanie: 706350

Dofinansowanie UE: 600397.5

Nazwa beneficjenta: AG TEST IT Spółka z o. o.

NIP beneficjenta: 6762394207

Kod pocztowy: 31-105

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


POIG.08.01.00-14-871/09-04 FGI on-line – zintegrowana platforma badawcza dla jakościowych badań rynkowych i społecznych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-871/09-04

Tytuł projektu: FGI on-line – zintegrowana platforma badawcza dla jakościowych badań rynkowych i społecznych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 656200

Wydatki kwalifikowalne: 656200

Dofinansowanie: 557770

Dofinansowanie UE: 474104.5

Nazwa beneficjenta: FGI ON-LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7010165692

Kod pocztowy: 02-038

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/8/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/17/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


POIG.08.01.00-14-921/12-04 Stworzenie e-usługi Biz On Dash. inteligentnego narzędzia wspomagającego właścicieli i menagerów Business Intelligence do mobilnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-921/12-04

Tytuł projektu: Stworzenie e-usługi Biz On Dash. inteligentnego narzędzia wspomagającego właścicieli i menagerów Business Intelligence do mobilnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 699900

Wydatki kwalifikowalne: 699900

Dofinansowanie: 489930

Dofinansowanie UE: 416440.5

Nazwa beneficjenta: BIZ ON SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7010362228

Kod pocztowy: 02-320

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/3/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/9/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.01.00-14-441/13-01 Stworzenie serwisu udostępniającego e-usługę optymalizacji decyzji finansowych podejmowanych przez klientów firm księgowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-441/13-01

Tytuł projektu: Stworzenie serwisu udostępniającego e-usługę optymalizacji decyzji finansowych podejmowanych przez klientów firm księgowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 855800

Wydatki kwalifikowalne: 855800

Dofinansowanie: 599060

Dofinansowanie UE: 509201

Nazwa beneficjenta: ACCOUNTINGS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213648905

Kod pocztowy: 02-697

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/11/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/16/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015dotacje na założenie firmy 2020, studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania, r drukowane, historia tatuażu pdf, dróżka, wp.pl oczta, media markt zwrot towaru 2017, pupstalowawola, castingi lublin 2017, biblioteka audio youtube, fontanna multimedialna lublin, ewa solska umcs, anna roszkowska instagram, białystok praca dla studenta, era rejestracja, rycerz rysunek, rysunek usta, replika faceb, cyberterroryzm, szach mat piosenka, baza towarzysząca, matura wos, rzymski mąż stanu…