Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-A46/09-03 Stworzenie internetowego systemu obiegu dokumentów

POIG.08.01.00-14-A46/09-03 Stworzenie internetowego systemu obiegu dokumentów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-A46/09-03

Tytuł projektu: Stworzenie internetowego systemu obiegu dokumentów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 784420.02

Wydatki kwalifikowalne: 784420.02

Dofinansowanie: 666757.01

Dofinansowanie UE: 566743.45

Nazwa beneficjenta: SOFTWAREMILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7010217058

Kod pocztowy: 00-382

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/5/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/8/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 5/28/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.08.01.00-14-782/09-06 Stworzenie portalu strategiczno-taktycznych gier on-line na przeglądarkę internetową

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-782/09-06

Tytuł projektu: Stworzenie portalu strategiczno-taktycznych gier on-line na przeglądarkę internetową

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 965414.54

Wydatki kwalifikowalne: 965414.54

Dofinansowanie: 804093.77

Dofinansowanie UE: 683479.7

Nazwa beneficjenta: ANP GAMES Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5222933120

Kod pocztowy: 01-485

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/13/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/21/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/30/2009

Data zakończenia realizacji: 12/30/2011jawność i przejrzystość finansów publicznych, opodatkowanie, odzyskiwanie plików autocad, karolina zając instagram, mankiewicz, przyczyny konfliktów między ludźmi, poszczególnych, żegluga nieregularna, najmniejsze państwo w europie, dragon sports, zajęcia świetlicowe pomysły, ochrona danych osobowych rodo, uginanie ramion w podporze przodem, rachunek umowy o dzieło, dostrzegł…