Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-A43/09-06 Stworzenie internetowego systemu do zarządzania czarterami jachtów oraz innowacyjnej wyszukiwarki czarterów wraz z możliwością rezerwacji.

POIG.08.01.00-14-A43/09-06 Stworzenie internetowego systemu do zarządzania czarterami jachtów oraz innowacyjnej wyszukiwarki czarterów wraz z możliwością rezerwacji.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-A43/09-06

Tytuł projektu: Stworzenie internetowego systemu do zarządzania czarterami jachtów oraz innowacyjnej wyszukiwarki czarterów wraz z możliwością rezerwacji.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 140975

Wydatki kwalifikowalne: 139475

Dofinansowanie: 118553.75

Dofinansowanie UE: 100770.69

Nazwa beneficjenta: SAILMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI

NIP beneficjenta: 1182017307

Kod pocztowy: 01-864

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/25/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2012


POIG.08.01.00-14-782/09-06 Stworzenie portalu strategiczno-taktycznych gier on-line na przeglądarkę internetową

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-782/09-06

Tytuł projektu: Stworzenie portalu strategiczno-taktycznych gier on-line na przeglądarkę internetową

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 965414.54

Wydatki kwalifikowalne: 965414.54

Dofinansowanie: 804093.77

Dofinansowanie UE: 683479.7

Nazwa beneficjenta: ANP GAMES Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5222933120

Kod pocztowy: 01-485

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/13/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/21/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/30/2009

Data zakończenia realizacji: 12/30/2011


POIG.08.01.00-14-484/10-03 www.sun.edu.pl: Screencasty Uczą Najskuteczniej. czyli platforma umożliwiająca obligatoryjne dokształcanie pracowników zawodów regulowanych za pomocą e-learningu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-484/10-03

Tytuł projektu: www.sun.edu.pl: Screencasty Uczą Najskuteczniej. czyli platforma umożliwiająca obligatoryjne dokształcanie pracowników zawodów regulowanych za pomocą e-learningu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 690400

Wydatki kwalifikowalne: 690400

Dofinansowanie: 483280

Dofinansowanie UE: 410788

Nazwa beneficjenta: Leon Edukator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5222961599

Kod pocztowy: 01-044

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/4/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/5/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.08.01.00-14-505/09-03 Stworzenie innowacyjnej platformy internetowej do usprawnienia procesu funkcjonowania firmy. zarządzania relacjami z klientami. wymiany informacji.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-505/09-03

Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnej platformy internetowej do usprawnienia procesu funkcjonowania firmy. zarządzania relacjami z klientami. wymiany informacji.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 746750

Wydatki kwalifikowalne: 746750

Dofinansowanie: 634737.5

Dofinansowanie UE: 539526.87

Nazwa beneficjenta: Herd Michał Kozik

NIP beneficjenta: 1181862466

Kod pocztowy: 05-082

Miejscowość: Latchorzew

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/12/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011


POIG.08.01.00-12-461/09-02 Wdrożenie bezpłatnej platformy informacji turystycznej opartej o system hotspotów bluetooth i wi-fi. serwis na telefon komórkowy i serwis www.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-461/09-02

Tytuł projektu: Wdrożenie bezpłatnej platformy informacji turystycznej opartej o system hotspotów bluetooth i wi-fi. serwis na telefon komórkowy i serwis www.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 592875

Wydatki kwalifikowalne: 592875

Dofinansowanie: 503943.75

Dofinansowanie UE: 428352.18

Nazwa beneficjenta: FILMFRUIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6762393202

Kod pocztowy: 31-065

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/15/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/24/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/28/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.08.01.00-12-424/09-02 Stworzenie internetowego serwisu pozwalającego na udostępnianie. wyszukiwanie i rezerwowanie miejsc. usług i zasobów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-424/09-02

Tytuł projektu: Stworzenie internetowego serwisu pozwalającego na udostępnianie. wyszukiwanie i rezerwowanie miejsc. usług i zasobów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 840037

Wydatki kwalifikowalne: 840037

Dofinansowanie: 714031.45

Dofinansowanie UE: 606926.73

Nazwa beneficjenta: Czasoumawiacz sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6793021878

Kod pocztowy: 30-611

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Nie

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/24/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/5/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2012


POIG.08.01.00-14-685/11-00 Buildbike – e-usługa dla producentów i użytkowników rowerów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-685/11-00

Tytuł projektu: Buildbike – e-usługa dla producentów i użytkowników rowerów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat przasnyski

Gmina: Przasnysz – miasto

Wartość ogółem: 686300

Wydatki kwalifikowalne: 686300

Dofinansowanie: 480410

Dofinansowanie UE: 408348.5

Nazwa beneficjenta: Engineo Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7611553513

Kod pocztowy: 06-300

Miejscowość: Przasnysz

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat przasnyski

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/10/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014techniki badawcze pdf, trzustka unaczynienie, constant improvement, be like me tekst, polska po niemiecku, znane utwory, romeo i romeo, król rozrywki recenzja, neuromobilizacje kurs, reorganizacja synonim, minimalny kapitał zakładowy spółki akcyjnej, iezalezna.pl, aparat władzy, prawo medialne, prawo czystości gamet, msp polsak, pcz wydział zarządzania, usos umcs, tadeusz miczka, zlamanie monteggio, katarzyna młynarska, koronawirus zalecenia, vt1 vt2…