Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-A38/09-02 BuzzTracker – budowa systemu semantycznej analizy treści internetowych do celów marketingowych.

POIG.08.01.00-14-A38/09-02 BuzzTracker – budowa systemu semantycznej analizy treści internetowych do celów marketingowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-A38/09-02

Tytuł projektu: BuzzTracker – budowa systemu semantycznej analizy treści internetowych do celów marketingowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 990800

Wydatki kwalifikowalne: 990800

Dofinansowanie: 812059.68

Dofinansowanie UE: 690250.72

Nazwa beneficjenta: DIGITALREPUBLIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213565295

Kod pocztowy: 02-703

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/1/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/7/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/23/2010

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012


POIG.08.01.00-12-160/09-07 Uruchomienie platformy internetowej generującej kastomizowany newsletter o możliwościach dofinansowania oraz usprawniającej pozyskiwanie informacji o dotacjach.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-160/09-07

Tytuł projektu: Uruchomienie platformy internetowej generującej kastomizowany newsletter o możliwościach dofinansowania oraz usprawniającej pozyskiwanie informacji o dotacjach.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 109380

Wydatki kwalifikowalne: 109380

Dofinansowanie: 92973

Dofinansowanie UE: 79027.05

Nazwa beneficjenta: Contenta Consulting. Sylwia Tałach – Kubas

NIP beneficjenta: 6771852000

Kod pocztowy: 30-532

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/25/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/6/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010


POIG.08.01.00-12-424/09-02 Stworzenie internetowego serwisu pozwalającego na udostępnianie. wyszukiwanie i rezerwowanie miejsc. usług i zasobów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-424/09-02

Tytuł projektu: Stworzenie internetowego serwisu pozwalającego na udostępnianie. wyszukiwanie i rezerwowanie miejsc. usług i zasobów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 840037

Wydatki kwalifikowalne: 840037

Dofinansowanie: 714031.45

Dofinansowanie UE: 606926.73

Nazwa beneficjenta: Czasoumawiacz sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6793021878

Kod pocztowy: 30-611

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Nie

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/24/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/5/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2012


POIG.08.01.00-14-925/09-04 Stworzenie internetowego systemu do zarządzania finansami oraz rozliczania projektów współfinansowanych z EFS

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-925/09-04

Tytuł projektu: Stworzenie internetowego systemu do zarządzania finansami oraz rozliczania projektów współfinansowanych z EFS

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Gmina: Ząbki

Wartość ogółem: 694783.7

Wydatki kwalifikowalne: 693800

Dofinansowanie: 589660.62

Dofinansowanie UE: 501211.52

Nazwa beneficjenta: TAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5242690583

Kod pocztowy: 03-285

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/16/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/24/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/29/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.08.01.00-14-378/09-05 Stworzenie. wdrożenie i świadczenie e-usługi w postaci automatycznego systemu zabezpieczenia danych przez firmę e-Solution.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-378/09-05

Tytuł projektu: Stworzenie. wdrożenie i świadczenie e-usługi w postaci automatycznego systemu zabezpieczenia danych przez firmę e-Solution.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Gmina: Michałowice

Wartość ogółem: 182325

Wydatki kwalifikowalne: 182325

Dofinansowanie: 154976.25

Dofinansowanie UE: 131729.81

Nazwa beneficjenta: e-SOLUTION PAWEŁ NADULNY

NIP beneficjenta: 5341982171

Kod pocztowy: 05-820

Miejscowość: Piastów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/29/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012urząd miejski lublin, rp, humanitas wirtualna, wąwolnica pielgrzymka 2018, usos mail, liceum ogólnokształcące im. marii skłodowskiej-curie, ankieta definicja, krystyna dankiewicz, cegła eulera, epuap profil, założyć, wojna czeczeńska, równania reakcji, schizofrenia prezentacja, uzupelniony dziennik praktyk w przedszkolu, lista online, rozporządzenie de minimis, kurs tatuowania…