Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-A31/13-06 Stworzenie kinderfun.pl jako platformy edukacyjnej dla dzieci i ich rodziców oraz przedszkoli prywatnych

POIG.08.01.00-14-A31/13-06 Stworzenie kinderfun.pl jako platformy edukacyjnej dla dzieci i ich rodziców oraz przedszkoli prywatnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-A31/13-06

Tytuł projektu: Stworzenie kinderfun.pl jako platformy edukacyjnej dla dzieci i ich rodziców oraz przedszkoli prywatnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 850050

Wydatki kwalifikowalne: 850050

Dofinansowanie: 595035

Dofinansowanie UE: 505779.75

Nazwa beneficjenta: FONTANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5223007579

Kod pocztowy: 00-511

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/26/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.01.00-14-859/13-11 Centrum Testowe Języka Polskiego dla Cudzoziemców

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-859/13-11

Tytuł projektu: Centrum Testowe Języka Polskiego dla Cudzoziemców

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 684723.32

Wydatki kwalifikowalne: 684723.32

Dofinansowanie: 479306.32

Dofinansowanie UE: 407410.37

Nazwa beneficjenta: Moja Grupa – Paulina Chechłacz

NIP beneficjenta: 5221214446

Kod pocztowy: 01-424

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/14/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.08.01.00-14-685/11-00 Buildbike – e-usługa dla producentów i użytkowników rowerów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-685/11-00

Tytuł projektu: Buildbike – e-usługa dla producentów i użytkowników rowerów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat przasnyski

Gmina: Przasnysz – miasto

Wartość ogółem: 686300

Wydatki kwalifikowalne: 686300

Dofinansowanie: 480410

Dofinansowanie UE: 408348.5

Nazwa beneficjenta: Engineo Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7611553513

Kod pocztowy: 06-300

Miejscowość: Przasnysz

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat przasnyski

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/5/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/10/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014


POIG.08.01.00-14-322/09-04 Monitoring Rynku Hotelarskiego – e-platforma porównywania wyników operacyjnych przedsiębiorstw branży hotelarskiej w Polsce (hotel benchmarking)

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-322/09-04

Tytuł projektu: Monitoring Rynku Hotelarskiego – e-platforma porównywania wyników operacyjnych przedsiębiorstw branży hotelarskiej w Polsce (hotel benchmarking)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 43307.6

Wydatki kwalifikowalne: 43307.6

Dofinansowanie: 35854.36

Dofinansowanie UE: 30476.21

Nazwa beneficjenta: Instytut Rynku Hotelarskiego. M.Dolecka. Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 9581596239

Kod pocztowy: 00-657

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/9/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 5/30/2011


POIG.08.01.00-14-688/11-03 Wdrożenie interaktywnego narzędzia do tworzenia map myśli.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-688/11-03

Tytuł projektu: Wdrożenie interaktywnego narzędzia do tworzenia map myśli.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 700000

Wydatki kwalifikowalne: 700000

Dofinansowanie: 490000

Dofinansowanie UE: 416500

Nazwa beneficjenta: Thinkflow Spółka z o.o.

NIP beneficjenta: 5213606611

Kod pocztowy: 02-661

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/19/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/23/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 5/23/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.08.01.00-14-456/11-06 Stworzenie innowacyjnej platformy CityInfo jako inteligentnego. wielozadaniowego narzędzia do planowania i rezerwacji turystyki miejskiej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-456/11-06

Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnej platformy CityInfo jako inteligentnego. wielozadaniowego narzędzia do planowania i rezerwacji turystyki miejskiej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 699950

Wydatki kwalifikowalne: 699950

Dofinansowanie: 489965

Dofinansowanie UE: 416470.25

Nazwa beneficjenta: CITY INFO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5252549484

Kod pocztowy: 00-901

Miejscowość: Warszawa skr. poczt. nr 49

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/9/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/3/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2014


POIG.08.01.00-14-859/12-06 Stworzenie serwisu internetowego oferującego szkolenia z zakresu sprzedaży w oparciu o innowacyjny model interaktywnej gry szkoleniowej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-859/12-06

Tytuł projektu: Stworzenie serwisu internetowego oferującego szkolenia z zakresu sprzedaży w oparciu o innowacyjny model interaktywnej gry szkoleniowej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Sopot

Gmina: M. Sopot

Wartość ogółem: 699600

Wydatki kwalifikowalne: 699600

Dofinansowanie: 489720

Dofinansowanie UE: 416262

Nazwa beneficjenta: Training Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9512363319

Kod pocztowy: 02-001

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/7/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/5/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015norbert adr, jpk klient, kto założył osadę w biskupinie, czynnik ludzki w lotnictwie, praca egospodarka, szcześniak umcs, carmen streszczenie, zatrudnienie ukraińca 2019, waluta w malezji, avalon krasnik, coaching edukacyjny, jastrzębowski twitter, puslecki, psychologia odżywiania się, latach, cechy charakterystyczne stosunku pracy, unia europejska prezentacja…