Konstancin-Jeziorna,  Mazowieckie,  Powiat piaseczyński

POIG.08.01.00-14-A04/13-05 Stworzenie internetowego serwisu umożliwiającego generowanie kampanii marketingowych w branży modowej i promowanie produktów

POIG.08.01.00-14-A04/13-05 Stworzenie internetowego serwisu umożliwiającego generowanie kampanii marketingowych w branży modowej i promowanie produktów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-A04/13-05

Tytuł projektu: Stworzenie internetowego serwisu umożliwiającego generowanie kampanii marketingowych w branży modowej i promowanie produktów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 849100

Wydatki kwalifikowalne: 849100

Dofinansowanie: 594370

Dofinansowanie UE: 505214.5

Nazwa beneficjenta: OPTIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 1231273520

Kod pocztowy: 05-510

Miejscowość: Konstancin-Jeziorna

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/27/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/1/2015


POIG.06.05.02-00-138/12-02 Promocja Cybecom Poland na rynku międzynarodowym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-138/12-02

Tytuł projektu: Promocja Cybecom Poland na rynku międzynarodowym

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 884390.47

Wydatki kwalifikowalne: 724543.76

Dofinansowanie: 543407.82

Dofinansowanie UE: 461896.65

Nazwa beneficjenta: Cybercom Poland Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9511789996

Kod pocztowy: 02-304

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/1/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/10/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 4/26/2012

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


POIG.08.01.00-10-175/13-04 Stworzenie aplikacji internetowej do zarządzania portfelem nieruchomości na wynajem.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-175/13-04

Tytuł projektu: Stworzenie aplikacji internetowej do zarządzania portfelem nieruchomości na wynajem.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 303805

Wydatki kwalifikowalne: 303805

Dofinansowanie: 212663.5

Dofinansowanie UE: 180763.98

Nazwa beneficjenta: INCOLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7252063966

Kod pocztowy: 90-437

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/13/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015hosted, fundusze europejskie, badanie kultury organizacyjnej, mdr objaśnienia, w polity, jak obliczyć składkę na ubezpieczenie społeczne, timothy, przedsiębiorstwo wielobranżowe ipb sp. z o.o., co to jest holocaust krótko, sądy okręgowe, dynamiczny system zakupów, pośredniczyć, fundusze inwestycyjne pdf, rekomendacja kogoś, macierzyńskie, powstanie kozackie, spektroskopia optyczna…