Mazowieckie,  Powiat piaseczyński,  Tarczyn

POIG.08.01.00-14-966/09-02 Stworzenie oprogramowania typu Software as a Service udostępniającego użytkownikom zdalny dostęp do systemu zarządzania salonami kosmetycznymi Beauty Manager.

POIG.08.01.00-14-966/09-02 Stworzenie oprogramowania typu Software as a Service udostępniającego użytkownikom zdalny dostęp do systemu zarządzania salonami kosmetycznymi Beauty Manager.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-966/09-02

Tytuł projektu: Stworzenie oprogramowania typu Software as a Service udostępniającego użytkownikom zdalny dostęp do systemu zarządzania salonami kosmetycznymi Beauty Manager.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 798200

Wydatki kwalifikowalne: 798200

Dofinansowanie: 678470

Dofinansowanie UE: 576699.5

Nazwa beneficjenta: Daniel Arak Consulting Services

NIP beneficjenta: 7971784284

Kod pocztowy: 05-555

Miejscowość: Tarczyn

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/6/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/2/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIG.08.01.00-14-966/09-02 Stworzenie oprogramowania typu Software as a Service udostępniającego użytkownikom zdalny dostęp do systemu zarządzania salonami kosmetycznymi Beauty Manager.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-966/09-02

Tytuł projektu: Stworzenie oprogramowania typu Software as a Service udostępniającego użytkownikom zdalny dostęp do systemu zarządzania salonami kosmetycznymi Beauty Manager.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 798200

Wydatki kwalifikowalne: 798200

Dofinansowanie: 678470

Dofinansowanie UE: 576699.5

Nazwa beneficjenta: Daniel Arak Consulting Services

NIP beneficjenta: 7971784284

Kod pocztowy: 05-555

Miejscowość: Tarczyn

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/6/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/2/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIG.08.01.00-14-933/09-05 Stworzenie zautomatyzowanego. elektronicznego serwisu rekrutacji specjalistów z branży IT.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-933/09-05

Tytuł projektu: Stworzenie zautomatyzowanego. elektronicznego serwisu rekrutacji specjalistów z branży IT.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 630500

Wydatki kwalifikowalne: 596100

Dofinansowanie: 506685

Dofinansowanie UE: 430682.25

Nazwa beneficjenta: PDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5252455961

Kod pocztowy: 00-695

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/30/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/9/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/8/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012praca zdalna copywriter, fundusz rozwoju regionalnego, asco numatics łódź, malowanie intuicyjne, musi ochrona, filmi, fryderyk chopin, robert lis, matura matematyka maj 2014 odpowiedzi, umcs opłata za dyplom, kroński, ordynacja, 17 lo kraków, nazwij części mowy w poniższym wypowiedzeniu, migdałowiec przycinanie, miasto koło tychów…