Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-961/13-02 Wdrożenie kompleksowego oprogramowania dla instytucji szkoleniowych pozwalającego na tworzenie i prowadzenie szkoleń na odległość

POIG.08.01.00-14-961/13-02 Wdrożenie kompleksowego oprogramowania dla instytucji szkoleniowych pozwalającego na tworzenie i prowadzenie szkoleń na odległość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-961/13-02

Tytuł projektu: Wdrożenie kompleksowego oprogramowania dla instytucji szkoleniowych pozwalającego na tworzenie i prowadzenie szkoleń na odległość

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 856308

Wydatki kwalifikowalne: 856308

Dofinansowanie: 599415.6

Dofinansowanie UE: 509503.26

Nazwa beneficjenta: TRAINING FIELDS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

NIP beneficjenta: 5213650960

Kod pocztowy: 02-554

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/6/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/24/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015


POIG.08.01.00-14-908/09-06 Stworzenie i udostępnienie usługi tworzenia i dystrybucji cyfrowych treści za pośrednictwem Internetu i telefonów komórkowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-908/09-06

Tytuł projektu: Stworzenie i udostępnienie usługi tworzenia i dystrybucji cyfrowych treści za pośrednictwem Internetu i telefonów komórkowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 990000

Wydatki kwalifikowalne: 990000

Dofinansowanie: 830016

Dofinansowanie UE: 705513.6

Nazwa beneficjenta: MOBILEGATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7010226175

Kod pocztowy: 03-287

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/17/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/7/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012


POIG.08.01.00-14-580/12-06 Przygotowanie mobilnej e-usługi o nazwie „M-Tourist”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-580/12-06

Tytuł projektu: Przygotowanie mobilnej e-usługi o nazwie „M-Tourist”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 699400

Wydatki kwalifikowalne: 689400

Dofinansowanie: 482580

Dofinansowanie UE: 410193

Nazwa beneficjenta: ANTERIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7010352201

Kod pocztowy: 60-643

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/25/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/27/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.01.00-14-463/13-04 Stworzenie internetowej platformy cyfrowej do projektowania nagrobków i zarządzania dokumentacją projektu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-463/13-04

Tytuł projektu: Stworzenie internetowej platformy cyfrowej do projektowania nagrobków i zarządzania dokumentacją projektu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 699986

Wydatki kwalifikowalne: 699986

Dofinansowanie: 489990.2

Dofinansowanie UE: 416491.67

Nazwa beneficjenta: WIECZNA PAMIĘĆ ROBERT SZYMAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NIP beneficjenta: 5272685517

Kod pocztowy: 00-871

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka komandytowa – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/13/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/4/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015poizometryczna relaksacja mięśni, fokstrot, s. nowak, (2006). metodologia badań społecznych pdf, rzesy kim camellia, stopa referencyjna nbp, kim jest idealista, umowa polsko angielska, cenzus wyborczy, pmu remover, płaz ogoniasty krzyżówka, co to jest cudzysłów, wynalazki prezentacja, program absolwent umcs, opieka na dziecko chore 2020, harmonogram roku ue katowice, mops tarnowskie góry, wzór bilansu…