Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-958/09-00 Stworzenie internetowego serwisu usług audytu konsumenckiego dla sieci sklepów sprzedaży detalicznej.

POIG.08.01.00-14-958/09-00 Stworzenie internetowego serwisu usług audytu konsumenckiego dla sieci sklepów sprzedaży detalicznej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-958/09-00

Tytuł projektu: Stworzenie internetowego serwisu usług audytu konsumenckiego dla sieci sklepów sprzedaży detalicznej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 302250

Wydatki kwalifikowalne: 302250

Dofinansowanie: 256912.5

Dofinansowanie UE: 218375.62

Nazwa beneficjenta: LEXAD Pluskwa-Dąbrowski

NIP beneficjenta: 7962205080

Kod pocztowy: 01-497

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/17/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/24/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 5/19/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


POIG.08.01.00-14-755/12-02 Stworzenie e-usługi wspomagającej przeprowadzanie audytu stron internetowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-755/12-02

Tytuł projektu: Stworzenie e-usługi wspomagającej przeprowadzanie audytu stron internetowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 686400

Wydatki kwalifikowalne: 686400

Dofinansowanie: 480480

Dofinansowanie UE: 408408

Nazwa beneficjenta: MURALLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9512363383

Kod pocztowy: 02-804

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/24/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.08.01.00-14-913/12-05 M-sell – wielokanałowe systemy wsparcia sprzedaży.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-913/12-05

Tytuł projektu: M-sell – wielokanałowe systemy wsparcia sprzedaży.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 754700

Wydatki kwalifikowalne: 680900

Dofinansowanie: 476630

Dofinansowanie UE: 405135.5

Nazwa beneficjenta: SQUALUS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

NIP beneficjenta: 7010362398

Kod pocztowy: 00-666

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.01.00-14-830/12-09 Stworzenie osobistego e-asystenta zakupowego z dostępem mobilnym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-830/12-09

Tytuł projektu: Stworzenie osobistego e-asystenta zakupowego z dostępem mobilnym

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 642960

Wydatki kwalifikowalne: 642960

Dofinansowanie: 450072

Dofinansowanie UE: 382561.2

Nazwa beneficjenta: SAVING CLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213628305

Kod pocztowy: 02-952

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/8/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/11/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015


POIG.08.01.00-14-505/09-03 Stworzenie innowacyjnej platformy internetowej do usprawnienia procesu funkcjonowania firmy. zarządzania relacjami z klientami. wymiany informacji.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-505/09-03

Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnej platformy internetowej do usprawnienia procesu funkcjonowania firmy. zarządzania relacjami z klientami. wymiany informacji.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 746750

Wydatki kwalifikowalne: 746750

Dofinansowanie: 634737.5

Dofinansowanie UE: 539526.87

Nazwa beneficjenta: Herd Michał Kozik

NIP beneficjenta: 1181862466

Kod pocztowy: 05-082

Miejscowość: Latchorzew

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/12/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011marr mielec, ślązacy w polsce, utwory pozytywizmu, rafał szczerbakiewicz, kurs pilota wycieczek warszawa, dla innej nie ma miejsca, wyżej, urząd marszałkowski lublin kontakt, rezydent, polski pływak, dieta abc, pieśń nad pieśniami interpretacja, ustawa o ocenach oddziaływania na środowisko, ift-2r 2020, parp, praca w estonii, projekty stolarskie pdf, 31.08…