Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-955/09-02 Stworzenie systemu CDM wspomagającego budowanie trwałych relacji biznesowych pomiędzy podmiotami na rynku.

POIG.08.01.00-14-955/09-02 Stworzenie systemu CDM wspomagającego budowanie trwałych relacji biznesowych pomiędzy podmiotami na rynku.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-955/09-02

Tytuł projektu: Stworzenie systemu CDM wspomagającego budowanie trwałych relacji biznesowych pomiędzy podmiotami na rynku.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 163916

Wydatki kwalifikowalne: 163916

Dofinansowanie: 139328.6

Dofinansowanie UE: 118429.31

Nazwa beneficjenta: LEARNPLACE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7010183595

Kod pocztowy: 00-641

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/8/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/29/2011


POIG.08.01.00-14-463/12-07 Stworzenie portalu usługowo-szkoleniowego Ciepło na miarę – świadczącego automatyczne usługi doradcze w zakresie doboru grzejników.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-463/12-07

Tytuł projektu: Stworzenie portalu usługowo-szkoleniowego Ciepło na miarę – świadczącego automatyczne usługi doradcze w zakresie doboru grzejników.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Gmina: Piaseczno

Wartość ogółem: 262500

Wydatki kwalifikowalne: 260700

Dofinansowanie: 182490

Dofinansowanie UE: 155116.5

Nazwa beneficjenta: KRECZMAŃSKA JOLANTA „ARTHOT”

NIP beneficjenta: 9511408095

Kod pocztowy: 05-500

Miejscowość: Piaseczno

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński / Powiat sochaczewski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/9/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.08.01.00-14-526/11-02 Stworzenie platformy świadczącej e-usługę udostępniania oprogramowania do wsparcia komunikacji z klientami oraz oraz zarządzania firmą z branży rozrywkowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-526/11-02

Tytuł projektu: Stworzenie platformy świadczącej e-usługę udostępniania oprogramowania do wsparcia komunikacji z klientami oraz oraz zarządzania firmą z branży rozrywkowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 362500

Wydatki kwalifikowalne: 362500

Dofinansowanie: 290000

Dofinansowanie UE: 246500

Nazwa beneficjenta: Krzysztof Wodecki eConsulting

NIP beneficjenta: 1132672820

Kod pocztowy: 04-359

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/5/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/23/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2013


POIG.08.01.00-14-183/12-07 Narzędzie do automatycznego tworzenia środowiska informatycznego do komputerowego wsparcia metody projektów oraz samodzielnego tworzenia i zarządzania portalem internetowym placówki oświatowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-183/12-07

Tytuł projektu: Narzędzie do automatycznego tworzenia środowiska informatycznego do komputerowego wsparcia metody projektów oraz samodzielnego tworzenia i zarządzania portalem internetowym placówki oświatowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 539750

Wydatki kwalifikowalne: 539750

Dofinansowanie: 377825

Dofinansowanie UE: 321151.25

Nazwa beneficjenta: EDUPLATFORMA SP. ZO.O.

NIP beneficjenta: 5252506747

Kod pocztowy: 00-021

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/2/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIG.08.01.00-14-579/09-08 Stworzenie zintegrowanego systemu umieszczania w internecie oraz zarządzania kontentem. czyli elektronicznymi treściami i usługami SOK

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-579/09-08

Tytuł projektu: Stworzenie zintegrowanego systemu umieszczania w internecie oraz zarządzania kontentem. czyli elektronicznymi treściami i usługami SOK

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 985150

Wydatki kwalifikowalne: 947050

Dofinansowanie: 799783.72

Dofinansowanie UE: 679816.16

Nazwa beneficjenta: Projekt Znak it! GRZEGORZ WALDEMAR GOŁĘBIEWSKI

NIP beneficjenta: 5272546827

Kod pocztowy: 01-143

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/9/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011


POIG.08.01.00-14-778/09-05 Stworzenie internetowego serwisu zadaniowego modelowania wydatków budżetowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-778/09-05

Tytuł projektu: Stworzenie internetowego serwisu zadaniowego modelowania wydatków budżetowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1026350

Wydatki kwalifikowalne: 990925

Dofinansowanie: 792541.81

Dofinansowanie UE: 673660.53

Nazwa beneficjenta: CapePoint Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9512282443

Kod pocztowy: 02-796

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/22/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011


POIG.08.01.00-14-558/13-00 Stworzenie innowacyjnej platformy edukacyjnej Compertus

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-558/13-00

Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnej platformy edukacyjnej Compertus

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 807900

Wydatki kwalifikowalne: 807900

Dofinansowanie: 565530

Dofinansowanie UE: 480700.5

Nazwa beneficjenta: Aleksandra Syrocka

NIP beneficjenta: 5832949668

Kod pocztowy: 00-549

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/20/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/24/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 12/20/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015agencje kosmiczne, bazauslugrozwojowych, fortis systemy fasadowe, nk skrót, kierunki przyrodnicze, mezolit, program kadrowo płacowy optima, andrzej andegaweński, ranking pkb 2019, rasy pszczol, lsi zachodniopomorskie, program edukacji zdrowotnej zdrowe odżywianie, kalendarza, wiadomosco, niezależność definicja, wskaż właściwości substancji wykorzystywaną do rozdzielania mieszanin metodą destylacji, ludowa, ftir spektroskopia, schemat pracy spycharki…