Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-954/13-01 Stworzenie pierwszej na polskim rynku e-usługi wspierającej prawidłowe odżywianie umożliwiającej pozbycie się nadwagi lub otyłości i utrzymywanie prawidłowej wagi. przez zrównoważony dobór pokarmów oraz stosowanie dobrych nawyków żywieniowych.

POIG.08.01.00-14-954/13-01 Stworzenie pierwszej na polskim rynku e-usługi wspierającej prawidłowe odżywianie umożliwiającej pozbycie się nadwagi lub otyłości i utrzymywanie prawidłowej wagi. przez zrównoważony dobór pokarmów oraz stosowanie dobrych nawyków żywieniowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-954/13-01

Tytuł projektu: Stworzenie pierwszej na polskim rynku e-usługi wspierającej prawidłowe odżywianie umożliwiającej pozbycie się nadwagi lub otyłości i utrzymywanie prawidłowej wagi. przez zrównoważony dobór pokarmów oraz stosowanie dobrych nawyków żywieniowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 854500

Wydatki kwalifikowalne: 854500

Dofinansowanie: 598150

Dofinansowanie UE: 508427.5

Nazwa beneficjenta: U.C.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9512354208

Kod pocztowy: 02-830

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.08.01.00-14-903/13-02 Innowacyjny test na wykrycie w organizmie środków psychoaktywnych w modelu usługi elektronicznej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-903/13-02

Tytuł projektu: Innowacyjny test na wykrycie w organizmie środków psychoaktywnych w modelu usługi elektronicznej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 679950

Wydatki kwalifikowalne: 679950

Dofinansowanie: 475965

Dofinansowanie UE: 404570.25

Nazwa beneficjenta: DECYLION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5272691156

Kod pocztowy: 35-303

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/22/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/5/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/31/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.08.01.00-14-463/13-04 Stworzenie internetowej platformy cyfrowej do projektowania nagrobków i zarządzania dokumentacją projektu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-463/13-04

Tytuł projektu: Stworzenie internetowej platformy cyfrowej do projektowania nagrobków i zarządzania dokumentacją projektu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 699986

Wydatki kwalifikowalne: 699986

Dofinansowanie: 489990.2

Dofinansowanie UE: 416491.67

Nazwa beneficjenta: WIECZNA PAMIĘĆ ROBERT SZYMAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NIP beneficjenta: 5272685517

Kod pocztowy: 00-871

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka komandytowa – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/13/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/4/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015sadło z zająca, wch uw, piosenki gospel, roztoczanski park narodowy, kurs usg, manipulacja w reklamie, 22 euro ile to zł, przedstaw działania podejmowane podczas wiosny ludów na ziemiach polskich, ochrona srodowiska studia, założenie unii europejskiej, projekt domu rozwojowy, autocad indeks dolny, historiografia, centrum nauczania domowego, fotografie przedstawiają fragment lasu po pożarze…