Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-941/09-05 Stworzenie internetowego serwisu edukacyjnego wspierającego efektywną naukę pamięciową oraz przygotowywanie do egzaminów poprzez interaktywne rozwiązywanie testów.

POIG.08.01.00-14-941/09-05 Stworzenie internetowego serwisu edukacyjnego wspierającego efektywną naukę pamięciową oraz przygotowywanie do egzaminów poprzez interaktywne rozwiązywanie testów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-941/09-05

Tytuł projektu: Stworzenie internetowego serwisu edukacyjnego wspierającego efektywną naukę pamięciową oraz przygotowywanie do egzaminów poprzez interaktywne rozwiązywanie testów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 583905.64

Wydatki kwalifikowalne: 554615.64

Dofinansowanie: 471423.29

Dofinansowanie UE: 400709.79

Nazwa beneficjenta: TOMASZ MŁODZKI

NIP beneficjenta: 9512180576

Kod pocztowy: 00-172

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/31/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/8/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/3/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.08.01.00-14-850/12-02 Stworzenie internetowego narzędzia do zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-850/12-02

Tytuł projektu: Stworzenie internetowego narzędzia do zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 700000

Wydatki kwalifikowalne: 700000

Dofinansowanie: 490000

Dofinansowanie UE: 416500

Nazwa beneficjenta: WORKTRUST Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5213630489

Kod pocztowy: 02-585

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/29/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/31/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014


POIG.08.01.00-14-143/09-03 Stworzenie i prowadzenie internetowego serwisu Fotografia Kolekcjonerska. prezentującego i promującego twórczość artystów fotografów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-143/09-03

Tytuł projektu: Stworzenie i prowadzenie internetowego serwisu Fotografia Kolekcjonerska. prezentującego i promującego twórczość artystów fotografów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 998000

Wydatki kwalifikowalne: 998000

Dofinansowanie: 848300

Dofinansowanie UE: 721055

Nazwa beneficjenta: Art Inwestycje Rafał Kamecki

NIP beneficjenta: 5211345247

Kod pocztowy: 00-162

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011



rodzaje kredytów, silne pole magnetyczne, maxie hill, wzorowa rozprawka maturalna, spawanie 111, chile państwo, powstanie stanów zjednoczonych prezentacja, vba link, młoda polska powtórzenie, praca dla kobiet 50, faszyzm we włoszech, kultura narodowa, psychologia biznesu pdf, studia podyplomowe bielsko, pan kalendarz…