Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-935/13-01 Innowacyjne pośrednictwo w sprzedaży usług prawniczych

POIG.08.01.00-14-935/13-01 Innowacyjne pośrednictwo w sprzedaży usług prawniczych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-935/13-01

Tytuł projektu: Innowacyjne pośrednictwo w sprzedaży usług prawniczych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 93834

Wydatki kwalifikowalne: 93834

Dofinansowanie: 79758.9

Dofinansowanie UE: 67795.06

Nazwa beneficjenta: LEGIS ENERGY spółka cywilna Hubert Czajka. Przemysław Mazur

NIP beneficjenta: 7010387777

Kod pocztowy: 02-201

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/20/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015


POIG.08.01.00-14-231/09-06 Wdrożenie innowacyjnej e-usługi w zakresie udostępniania baz danych biznesowych do celów marketingowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-231/09-06

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej e-usługi w zakresie udostępniania baz danych biznesowych do celów marketingowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 720736

Wydatki kwalifikowalne: 608800

Dofinansowanie: 517480

Dofinansowanie UE: 439858

Nazwa beneficjenta: Marketing Relacji Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9512275561

Kod pocztowy: 02-822

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/3/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/7/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010


POIG.08.01.00-14-106/12-11 Wytworzenie narzędzia www.cyklometr.pl wspierającego proces naturalnego planowania rodziny.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-106/12-11

Tytuł projektu: Wytworzenie narzędzia www.cyklometr.pl wspierającego proces naturalnego planowania rodziny.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 650750

Wydatki kwalifikowalne: 650750

Dofinansowanie: 455525

Dofinansowanie UE: 387196.25

Nazwa beneficjenta: ERSOFT Rafał Palacz

NIP beneficjenta: 5732477307

Kod pocztowy: 03-035

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/26/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/9/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014


POIG.08.01.00-14-840/12-06 Stworzenie i wdrożenie platformy elektronicznej obsługującej autorów pragnących samodzielnie wydać książkę

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-840/12-06

Tytuł projektu: Stworzenie i wdrożenie platformy elektronicznej obsługującej autorów pragnących samodzielnie wydać książkę

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 677170

Wydatki kwalifikowalne: 677170

Dofinansowanie: 474019

Dofinansowanie UE: 402916.15

Nazwa beneficjenta: Communications4you Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5272654942

Kod pocztowy: 00-844

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/8/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/23/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2014


POIG.08.01.00-14-770/13-06 Wirtualny manager reklamacji i rozliczeń

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-770/13-06

Tytuł projektu: Wirtualny manager reklamacji i rozliczeń

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 816280

Wydatki kwalifikowalne: 801280

Dofinansowanie: 560896

Dofinansowanie UE: 476761.6

Nazwa beneficjenta: WALLET GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213643687

Kod pocztowy: 02-495

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/29/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/16/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/31/2014

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015


POIG.08.01.00-14-716/09-04 Budowa Systemu Zdalnej Rezerwacji Obiektów Noclegowych – SZRON wraz z portalem internetowym o tematyce turystycznej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-716/09-04

Tytuł projektu: Budowa Systemu Zdalnej Rezerwacji Obiektów Noclegowych – SZRON wraz z portalem internetowym o tematyce turystycznej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 461800

Wydatki kwalifikowalne: 435400

Dofinansowanie: 370090

Dofinansowanie UE: 314576.5

Nazwa beneficjenta: Travel Rent Piotr Szumski

NIP beneficjenta: 9521058372

Kod pocztowy: 04-771

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/20/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/12/2010

Data zakończenia realizacji: 1/11/2012praca pzu, joanna niżnik, m legitymacja, dr beata kucharska, wykaz aptek karta apteczna pzu, filozoficzne pytania, zjawiskiem, rodzaje strategii, prawo jazdy przemyśl, promocja uzupełniająca, oświecenie filozofowie, panasewicz, matej bel university, koreańskie, astor.com.pl…