Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-929/09-04 Stworzenie innowacyjnej porównywarki ubezpieczeń on-line uwzględniającej w procesie porównania zawsze aktualne oferty dostępne w systemach direct poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych.

POIG.08.01.00-14-929/09-04 Stworzenie innowacyjnej porównywarki ubezpieczeń on-line uwzględniającej w procesie porównania zawsze aktualne oferty dostępne w systemach direct poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-929/09-04

Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnej porównywarki ubezpieczeń on-line uwzględniającej w procesie porównania zawsze aktualne oferty dostępne w systemach direct poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1440515

Wydatki kwalifikowalne: 989855

Dofinansowanie: 822767.47

Dofinansowanie UE: 699352.34

Nazwa beneficjenta: PREMIUM COMPARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5222930759

Kod pocztowy: 02-261

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/14/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 5/26/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2012


POIG.08.01.00-14-540/13-06 Utworzenie internetowego portalu ACADEMAX – wdrożenie nowego. innowacyjnego serwisu na rynku usług z projektowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-540/13-06

Tytuł projektu: Utworzenie internetowego portalu ACADEMAX – wdrożenie nowego. innowacyjnego serwisu na rynku usług z projektowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 698600

Wydatki kwalifikowalne: 698600

Dofinansowanie: 489020

Dofinansowanie UE: 415667

Nazwa beneficjenta: ABCAD Krzysztof Zawartka

NIP beneficjenta: 9580988428

Kod pocztowy: 02-672

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/8/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/9/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.08.01.00-14-275/09-05 Projekt Dosluchania.pl

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-275/09-05

Tytuł projektu: Projekt Dosluchania.pl

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1117940

Wydatki kwalifikowalne: 977800

Dofinansowanie: 831130

Dofinansowanie UE: 706460.5

Nazwa beneficjenta: DOSŁUCHANIA.PL Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5213516486

Kod pocztowy: 02-916

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011decydowanie, branza b2b, rodzaje przestępczości w polsce, katowice uniwersytet śląski, kulturowy, facebok logowanie, interpretacje podatkowe, biuro usług rozwojowych, jak obliczyć hektary przeliczeniowe, wyższa szkoła gdańsk, rekcja przymiotnika, skala wechslera interpretacja wyników, piotr nowakowski urolog poznań, sales manager, zadania problemowe matematyka przykłady, nieposiadający…