Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-922/09-02 Stworzenie e-usługi HACCP – Online umożliwiającej odbycie szkoleń oraz tworzenie interaktywnej dokumentacji zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności.

POIG.08.01.00-14-922/09-02 Stworzenie e-usługi HACCP – Online umożliwiającej odbycie szkoleń oraz tworzenie interaktywnej dokumentacji zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-922/09-02

Tytuł projektu: Stworzenie e-usługi HACCP – Online umożliwiającej odbycie szkoleń oraz tworzenie interaktywnej dokumentacji zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 518025

Wydatki kwalifikowalne: 518025

Dofinansowanie: 440321.25

Dofinansowanie UE: 374273.06

Nazwa beneficjenta: NOW-ACT CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9522076277

Kod pocztowy: 04-505

Miejscowość: WARSZAWA

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/18/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/2/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 5/19/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIG.08.01.00-14-247/11-03 Budowa serwisu internetowego świadczącego e-usługę planowania i organizacji rozgrywek sportowych oraz innych aktywności sportowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-247/11-03

Tytuł projektu: Budowa serwisu internetowego świadczącego e-usługę planowania i organizacji rozgrywek sportowych oraz innych aktywności sportowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 697400

Wydatki kwalifikowalne: 685400

Dofinansowanie: 479780

Dofinansowanie UE: 407813

Nazwa beneficjenta: MBCORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7010296945

Kod pocztowy: 00-631

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/12/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/1/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 12/30/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.08.01.00-12-167/09-03 Stworzenie serwisu internetowego w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-167/09-03

Tytuł projektu: Stworzenie serwisu internetowego w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 716100

Wydatki kwalifikowalne: 716100

Dofinansowanie: 608685

Dofinansowanie UE: 517382.25

Nazwa beneficjenta: Mednet Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6762401232

Kod pocztowy: 30-431

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010badź, przepis definicja, niż polski, ania dąbrowska, inovative, objęte prawami, dzień wolny od pracy, impostacja głosu ćwiczenia, językoznawstwo, łączny, matura z fizyki 2019, melek, kalendarz cyklu, romantyzm podstawowe informacje, przyjrzyj sie plakatowi o tytule towarzysz, uzupełnij wpisując odpowiedni ułamek lub odpowiedni procent, narzędzia geoprocesingu qgis, domagała, obrona konieczna…