Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-921/12-04 Stworzenie e-usługi Biz On Dash. inteligentnego narzędzia wspomagającego właścicieli i menagerów Business Intelligence do mobilnego zarządzania przedsiębiorstwem.

POIG.08.01.00-14-921/12-04 Stworzenie e-usługi Biz On Dash. inteligentnego narzędzia wspomagającego właścicieli i menagerów Business Intelligence do mobilnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-921/12-04

Tytuł projektu: Stworzenie e-usługi Biz On Dash. inteligentnego narzędzia wspomagającego właścicieli i menagerów Business Intelligence do mobilnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 699900

Wydatki kwalifikowalne: 699900

Dofinansowanie: 489930

Dofinansowanie UE: 416440.5

Nazwa beneficjenta: BIZ ON SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7010362228

Kod pocztowy: 02-320

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/3/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/9/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.01.00-14-460/09-02 iankiety.pl – nowoczesna platforma online pozwalająca na samodzielne przygotowanie oraz przeprowadzenie badań ankietowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-460/09-02

Tytuł projektu: iankiety.pl – nowoczesna platforma online pozwalająca na samodzielne przygotowanie oraz przeprowadzenie badań ankietowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 957225

Wydatki kwalifikowalne: 951225

Dofinansowanie: 774963

Dofinansowanie UE: 658718.55

Nazwa beneficjenta: NETBUD Tomasz Ostatek

NIP beneficjenta: 6581722240

Kod pocztowy: 01-144

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/16/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/15/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011


POIG.08.01.00-12-201/09-06 Serwis internetowy usług doradczych do pozyskiwania funduszy dla firm

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-201/09-06

Tytuł projektu: Serwis internetowy usług doradczych do pozyskiwania funduszy dla firm

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 369900

Wydatki kwalifikowalne: 369900

Dofinansowanie: 314415

Dofinansowanie UE: 267252.75

Nazwa beneficjenta: APIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6772322439

Kod pocztowy: 31-153

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/13/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/13/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


POIG.08.01.00-14-908/12-04 e-Odczyt.pl platforma udostępniająca na szeroką skalę narzędzie do odczytu oraz optymalizacji zużycia mediów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-908/12-04

Tytuł projektu: e-Odczyt.pl platforma udostępniająca na szeroką skalę narzędzie do odczytu oraz optymalizacji zużycia mediów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 508650

Wydatki kwalifikowalne: 497600

Dofinansowanie: 348320

Dofinansowanie UE: 296072

Nazwa beneficjenta: CC2B Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5213640447

Kod pocztowy: 02-670

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/3/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 5/27/2013

Data zakończenia realizacji: 5/30/2014wtrakcie, degradacja gleb, www.firma, wpisz odpowiednio nazwy przyborów szkolnych z zadania 1, michał bobrowski, baza dorobek, mapa województwo, charakterystyka elementy, osk skierniewice, ustawa o odpadach, poślad, ms na s, wsfiz edu pl, norweski online, najkorzystniejsze stadium czegoś, okresowa emerytura kapitałowa po 65 roku życia…