Gdynia,  Pomorskie,  Powiat m. Gdynia

POIG.08.01.00-14-916/13-08 Stworzenie innowacyjnej platformy umożliwiającej zarządzanie relacjami z klientami i tworzenie kampanii marketingowych dedykowanej dla branży motoryzacyjnej.

POIG.08.01.00-14-916/13-08 Stworzenie innowacyjnej platformy umożliwiającej zarządzanie relacjami z klientami i tworzenie kampanii marketingowych dedykowanej dla branży motoryzacyjnej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-916/13-08

Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnej platformy umożliwiającej zarządzanie relacjami z klientami i tworzenie kampanii marketingowych dedykowanej dla branży motoryzacyjnej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 847250

Wydatki kwalifikowalne: 847250

Dofinansowanie: 593075

Dofinansowanie UE: 504113.75

Nazwa beneficjenta: German Motors Premium Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7010390851

Kod pocztowy: 81-571

Miejscowość: Gdynia

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/8/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/7/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.08.01.00-14-163/13-05 PortalWymiany.pl – platforma internetowa umożliwiająca automatyzację i optymalizację procesu wymiany barterowej dóbr i usług

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-163/13-05

Tytuł projektu: PortalWymiany.pl – platforma internetowa umożliwiająca automatyzację i optymalizację procesu wymiany barterowej dóbr i usług

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 669500

Wydatki kwalifikowalne: 669500

Dofinansowanie: 468650

Dofinansowanie UE: 398352.5

Nazwa beneficjenta: Portalwymiany.pl Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5241017878

Kod pocztowy: 03-289

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/4/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/14/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/14/2014

Data zakończenia realizacji: 7/15/2015


POIG.08.01.00-14-297/09-04 Platforma afiliacyjna wspierająca sprzedaż i dystrybucję produktów i usług w internecie.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-297/09-04

Tytuł projektu: Platforma afiliacyjna wspierająca sprzedaż i dystrybucję produktów i usług w internecie.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sochaczewski

Gmina: Sochaczew – miasto

Wartość ogółem: 520598

Wydatki kwalifikowalne: 461358

Dofinansowanie: 392154.3

Dofinansowanie UE: 333331.15

Nazwa beneficjenta: Hoblo Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8371759746

Kod pocztowy: 96-500

Miejscowość: Sochaczew

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sochaczewski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/29/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/9/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011


POIG.08.01.00-14-125/10-06 Innowacyjna platforma do pozaksięgowej ewidencji on-line dla właścicieli nieruchomości mieszkalnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-125/10-06

Tytuł projektu: Innowacyjna platforma do pozaksięgowej ewidencji on-line dla właścicieli nieruchomości mieszkalnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 349500

Wydatki kwalifikowalne: 337500

Dofinansowanie: 236250

Dofinansowanie UE: 200812.5

Nazwa beneficjenta: PANTA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7010199716

Kod pocztowy: 00-382

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/2/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 5/25/2011

Data zakończenia realizacji: 5/31/2012


POIG.08.01.00-14-830/12-09 Stworzenie osobistego e-asystenta zakupowego z dostępem mobilnym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-830/12-09

Tytuł projektu: Stworzenie osobistego e-asystenta zakupowego z dostępem mobilnym

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 642960

Wydatki kwalifikowalne: 642960

Dofinansowanie: 450072

Dofinansowanie UE: 382561.2

Nazwa beneficjenta: SAVING CLOUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213628305

Kod pocztowy: 02-952

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/8/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/11/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015portal wołów, definicja sprzedaży, pozwolenie na budowę 65 dni roboczych czy kalendarzowych, test wiedzy ogólnej do policji pytania i odpowiedzi 2018, sprawdzian z chemii gazy i ich mieszaniny, termin ferii zimowych 2021, ewa nowak, beliny, parp dofinansowanie covid, dofinansowanie do kapitału obrotowego, diagnostyka płyty głównej, facet z brodą 2 korzyści, przyczyny sytuacji kryzysowych, pkb świat, go to brand 2019, intendent kurs, 1 pazdziernika, oczekiwania od pracodawcy, michał lisiecki życiorys, rodzaje zeszytów…