Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-911/09-02 Stworzenie internetowego serwisu. na którym świadczona będzie e-usługa wymiany walut dla spłacających kredyty w walutach obcych.

POIG.08.01.00-14-911/09-02 Stworzenie internetowego serwisu. na którym świadczona będzie e-usługa wymiany walut dla spłacających kredyty w walutach obcych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-911/09-02

Tytuł projektu: Stworzenie internetowego serwisu. na którym świadczona będzie e-usługa wymiany walut dla spłacających kredyty w walutach obcych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1007670

Wydatki kwalifikowalne: 981750

Dofinansowanie: 794922.97

Dofinansowanie UE: 675684.52

Nazwa beneficjenta: TRENDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213557002

Kod pocztowy: 02-793

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/7/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/31/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.08.01.00-14-748/12-03 Stworzenie serwisu propertymaster.pl umożliwiającego kompleksowe zarządzanie nieruchomościami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-748/12-03

Tytuł projektu: Stworzenie serwisu propertymaster.pl umożliwiającego kompleksowe zarządzanie nieruchomościami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 700000

Wydatki kwalifikowalne: 700000

Dofinansowanie: 490000

Dofinansowanie UE: 416500

Nazwa beneficjenta: BoxHouse Spółka z ograniczoną odpowiedzialniością

NIP beneficjenta: 5361910795

Kod pocztowy: 00-845

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/13/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015


POIG.08.01.00-14-257/09-06 Projekt stworzenia platformy produkcji i dystrybucji filmów fabularnych i dokumentalnych w internecie z zachowaniem ochrony praw autorskich.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-257/09-06

Tytuł projektu: Projekt stworzenia platformy produkcji i dystrybucji filmów fabularnych i dokumentalnych w internecie z zachowaniem ochrony praw autorskich.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat legionowski

Gmina: Legionowo

Wartość ogółem: 1000000

Wydatki kwalifikowalne: 995000

Dofinansowanie: 845750

Dofinansowanie UE: 718887.5

Nazwa beneficjenta: Multimedia Virtual Sharing Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5361865190

Kod pocztowy: 05-120

Miejscowość: Legionowo

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat legionowski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/21/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/3/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/10/2009

Data zakończenia realizacji: 9/2/2011


POIG.08.01.00-14-189/10-05 Stworzenie innowacyjnego portalu społecznościowego do wspierania osób utalentowanych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-189/10-05

Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnego portalu społecznościowego do wspierania osób utalentowanych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 700000

Wydatki kwalifikowalne: 700000

Dofinansowanie: 560000

Dofinansowanie UE: 476000

Nazwa beneficjenta: GRUPA MG Marcin Grzegórski

NIP beneficjenta: 5242498265

Kod pocztowy: 03-252

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/8/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/10/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2012


POIG.08.01.00-14-755/12-02 Stworzenie e-usługi wspomagającej przeprowadzanie audytu stron internetowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-755/12-02

Tytuł projektu: Stworzenie e-usługi wspomagającej przeprowadzanie audytu stron internetowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 686400

Wydatki kwalifikowalne: 686400

Dofinansowanie: 480480

Dofinansowanie UE: 408408

Nazwa beneficjenta: MURALLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9512363383

Kod pocztowy: 02-804

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/24/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.08.01.00-14-345/13-03 E-lokum – Serwis umożliwiający krótkoterminowy wynajem prywatnego lokum

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-345/13-03

Tytuł projektu: E-lokum – Serwis umożliwiający krótkoterminowy wynajem prywatnego lokum

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 349950

Wydatki kwalifikowalne: 333925

Dofinansowanie: 233747.5

Dofinansowanie UE: 198685.38

Nazwa beneficjenta: GRETKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

NIP beneficjenta: 7010363908

Kod pocztowy: 00-511

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/21/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/22/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/28/2013

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014faktory ryzyka, macierzyński, bądź zdrowy po angielsku, firmo, rażąca sprzeczność rozdźwięk, biomaxima, przedsiebiorczosc, rodzaje sprzedaży, agnieszka musiał youtube, skutki pandemii, meble link, radioizotopowy generator termoelektryczny, o2o2.pl poczta, sygnatura formy kwadratowej, człowiek i jego znaki pdf, inteligentnej, czubajka gwiaździsta, przesadna emocjonalność wypowiedzi, studia żywieniowe…