Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-905/09-07 Stworzenie i udostępnienie usługi zdalnej obsługi kart przedpłaconych i podarunkowych za pośrednictwem kanałów elektronicznych.

POIG.08.01.00-14-905/09-07 Stworzenie i udostępnienie usługi zdalnej obsługi kart przedpłaconych i podarunkowych za pośrednictwem kanałów elektronicznych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-905/09-07

Tytuł projektu: Stworzenie i udostępnienie usługi zdalnej obsługi kart przedpłaconych i podarunkowych za pośrednictwem kanałów elektronicznych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 999976

Wydatki kwalifikowalne: 999976

Dofinansowanie: 818380.35

Dofinansowanie UE: 695623.29

Nazwa beneficjenta: StarCash Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7010232862

Kod pocztowy: 02-384

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014


POIG.08.01.00-14-441/13-01 Stworzenie serwisu udostępniającego e-usługę optymalizacji decyzji finansowych podejmowanych przez klientów firm księgowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-441/13-01

Tytuł projektu: Stworzenie serwisu udostępniającego e-usługę optymalizacji decyzji finansowych podejmowanych przez klientów firm księgowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 855800

Wydatki kwalifikowalne: 855800

Dofinansowanie: 599060

Dofinansowanie UE: 509201

Nazwa beneficjenta: ACCOUNTINGS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213648905

Kod pocztowy: 02-697

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/11/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/16/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.01.00-14-388/09-06 Stworzenie portalu obsługi finansowo-księgowej dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-388/09-06

Tytuł projektu: Stworzenie portalu obsługi finansowo-księgowej dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 983150

Wydatki kwalifikowalne: 980059.04

Dofinansowanie: 776794.79

Dofinansowanie UE: 660275.57

Nazwa beneficjenta: PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 5213546346

Kod pocztowy: 02-654

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


POIG.08.01.00-14-351/13-02 Stworzenie e-usługi ZmienOpinie.pl do kompleksowej obsługi opinii w Internecie.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-351/13-02

Tytuł projektu: Stworzenie e-usługi ZmienOpinie.pl do kompleksowej obsługi opinii w Internecie.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 338720

Wydatki kwalifikowalne: 326820

Dofinansowanie: 228774

Dofinansowanie UE: 194457.9

Nazwa beneficjenta: ILUMAX SPÓŁKA Z OGRANIICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7831695066

Kod pocztowy: 04-101

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/29/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/1/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/22/2013

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015


POIG.08.01.00-14-454/09-09 Stworzenie i uruchomienie internetowej platformy doradczej dla uczestników rynku ubezpieczeń na życie.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-454/09-09

Tytuł projektu: Stworzenie i uruchomienie internetowej platformy doradczej dla uczestników rynku ubezpieczeń na życie.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 941846

Wydatki kwalifikowalne: 912100

Dofinansowanie: 775285

Dofinansowanie UE: 658992.25

Nazwa beneficjenta: Centrum Rozwoju Świadomości Finansowej sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1132782112

Kod pocztowy: 03-982

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012czasopismo focus, rysaki, korepetytor, metoda cawi, odgłos lecącej strzały, poczta.umcs, umiejętności negocjacyjne, referat przykład, wywiad ekspercki wzór, kalendarz rujowy 2017, politechnika lubelska plan zajęć, forum online, przedsiębiorcze kobiety, crbr rejestracja, odpowiedzi polski 2020…