Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-628/09-07 Stworzenie i uruchomienie internetowego serwisu komunikacji e-Szkoła.

POIG.08.01.00-14-628/09-07 Stworzenie i uruchomienie internetowego serwisu komunikacji e-Szkoła.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-628/09-07

Tytuł projektu: Stworzenie i uruchomienie internetowego serwisu komunikacji e-Szkoła.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 970550

Wydatki kwalifikowalne: 846650

Dofinansowanie: 719652.5

Dofinansowanie UE: 611704.62

Nazwa beneficjenta: XEDU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5272607842

Kod pocztowy: 01-164

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/6/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/8/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/16/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


POIG.08.01.00-14-621/12-07 Stworzenie innowacyjnej platformy reklamowej Advertising Multiplatform.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-621/12-07

Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnej platformy reklamowej Advertising Multiplatform.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 342200

Wydatki kwalifikowalne: 342200

Dofinansowanie: 239540

Dofinansowanie UE: 203609

Nazwa beneficjenta: INTELINET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213633789

Kod pocztowy: 02-668

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/12/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 5/20/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.08.01.00-14-147/09-08 mProfil – inteligentny wizytownik internetowy służący gromadzeniu i przekazywaniu profili wirtualnych w postaci Open-Wizytówki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-147/09-08

Tytuł projektu: mProfil – inteligentny wizytownik internetowy służący gromadzeniu i przekazywaniu profili wirtualnych w postaci Open-Wizytówki

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1000000

Wydatki kwalifikowalne: 1000000

Dofinansowanie: 830300

Dofinansowanie UE: 705755

Nazwa beneficjenta: mProfil spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5272592224

Kod pocztowy: 01-445

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/29/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


POIG.08.01.00-14-525/09-02 Elektroniczny Kalendarz Dni Wolnych na Świecie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-525/09-02

Tytuł projektu: Elektroniczny Kalendarz Dni Wolnych na Świecie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 209336

Wydatki kwalifikowalne: 207336

Dofinansowanie: 176235.6

Dofinansowanie UE: 149800.26

Nazwa beneficjenta: Dniwolne Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5272615273

Kod pocztowy: 01-016

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/28/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/25/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 2/25/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010sabata, rynek wschodni, baza trenerów, dzień dziecka lublin 2019, leszek kucharski, 8 czerwca, milcząca dziewczyna pdf, mocarstwa regionalne, kino bajka, połącz każde pojęcie z właściwym wyjaśnieniem jedno z nich jest niepotrzebne, filom, przedmowa krzyżówka, optymalizacja pdf, bu pwsz kalisz, budowania…