Białystok,  Podlaskie,  Powiat m. Białystok

POIG.08.01.00-14-618/09-00 Stworzenie kompleksowego systemu dHome w zakresie finansowania i obrotu nieruchomościami.

POIG.08.01.00-14-618/09-00 Stworzenie kompleksowego systemu dHome w zakresie finansowania i obrotu nieruchomościami.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-618/09-00

Tytuł projektu: Stworzenie kompleksowego systemu dHome w zakresie finansowania i obrotu nieruchomościami.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 759450

Wydatki kwalifikowalne: 751850

Dofinansowanie: 638997.32

Dofinansowanie UE: 543147.72

Nazwa beneficjenta: dHome sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5423151476

Kod pocztowy: 15-669

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/11/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 2/23/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011


POIG.08.01.00-14-357/12-07 e-usługa – narzędzie usprawniające proces wytwarzania aplikacji dla urządzeń mobilnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-357/12-07

Tytuł projektu: e-usługa – narzędzie usprawniające proces wytwarzania aplikacji dla urządzeń mobilnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 688450

Wydatki kwalifikowalne: 688450

Dofinansowanie: 481915

Dofinansowanie UE: 409627.75

Nazwa beneficjenta: PaKaSOFT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5242747194

Kod pocztowy: 03-035

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/30/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.08.01.00-14-183/12-07 Narzędzie do automatycznego tworzenia środowiska informatycznego do komputerowego wsparcia metody projektów oraz samodzielnego tworzenia i zarządzania portalem internetowym placówki oświatowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-183/12-07

Tytuł projektu: Narzędzie do automatycznego tworzenia środowiska informatycznego do komputerowego wsparcia metody projektów oraz samodzielnego tworzenia i zarządzania portalem internetowym placówki oświatowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 539750

Wydatki kwalifikowalne: 539750

Dofinansowanie: 377825

Dofinansowanie UE: 321151.25

Nazwa beneficjenta: EDUPLATFORMA SP. ZO.O.

NIP beneficjenta: 5252506747

Kod pocztowy: 00-021

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/2/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIG.08.01.00-14-339/09-02 Stworzenie e-usługi jako szerokiego spektrum konsolidacji podmiotów na rynku nieruchomości.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-339/09-02

Tytuł projektu: Stworzenie e-usługi jako szerokiego spektrum konsolidacji podmiotów na rynku nieruchomości.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Łomianki

Wartość ogółem: 232820

Wydatki kwalifikowalne: 232820

Dofinansowanie: 197897

Dofinansowanie UE: 168212.45

Nazwa beneficjenta: Adcor Szymon Mrozowicz

NIP beneficjenta: 1181795066

Kod pocztowy: 05-092

Miejscowość: Łomianki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat nowodworski / Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/2/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011


POIG.08.01.00-14-441/13-01 Stworzenie serwisu udostępniającego e-usługę optymalizacji decyzji finansowych podejmowanych przez klientów firm księgowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-441/13-01

Tytuł projektu: Stworzenie serwisu udostępniającego e-usługę optymalizacji decyzji finansowych podejmowanych przez klientów firm księgowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 855800

Wydatki kwalifikowalne: 855800

Dofinansowanie: 599060

Dofinansowanie UE: 509201

Nazwa beneficjenta: ACCOUNTINGS24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213648905

Kod pocztowy: 02-697

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/11/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 12/16/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015внутри, wyjaśnij z jakiego powodu w drugiej połowie 15 wieku zaczęto odbywać dalekie podróże morskie, podane wielkości wyraź za pomocą wskazanej jednostki, specjalna, sylwia jackiewicz, umcs praca magisterska, a design, bujak umcs, log systems sp z oo, szpital adama grucy, gry www, brian tracy sprzedaż, compensa mój dom, handel przez internet, wymień po trzy walory przyrodnicze i kulturowe województwa lub powiatu w którym mieszkasz, mikirad radom, śpo, prawo wtórne unii europejskiej, jasinski, prawo międzynarodowe prywatne skrypt, medica.radom…