Mazowieckie,  Powiat miński,  Stanisławów

POIG.08.01.00-14-583/12-08 Stworzenie innowacyjnego portalu CzasCzytania.pl przeznaczonego dla obywateli dającego dostęp do szerokiej gamy e-treści.

POIG.08.01.00-14-583/12-08 Stworzenie innowacyjnego portalu CzasCzytania.pl przeznaczonego dla obywateli dającego dostęp do szerokiej gamy e-treści.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-583/12-08

Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnego portalu CzasCzytania.pl przeznaczonego dla obywateli dającego dostęp do szerokiej gamy e-treści.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Gmina: Stanisławów

Wartość ogółem: 345770

Wydatki kwalifikowalne: 345770

Dofinansowanie: 276616

Dofinansowanie UE: 235123.6

Nazwa beneficjenta: CzasCzytania.pl Piotr Ruta

NIP beneficjenta: 8222120973

Kod pocztowy: 05-304

Miejscowość: Stanisławów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/8/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/9/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015


POIG.08.01.00-14-218/10-01 WszystkoNaRaty.pl – Stworzenie portalu aukcyjnego w modelu B2C/B2B. w ramach którego jedyną dostępną formą finansowania zakupów jest zaciągnięcie kredytu ratalnego. gotówkowego lub na karcie kredytowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-218/10-01

Tytuł projektu: WszystkoNaRaty.pl – Stworzenie portalu aukcyjnego w modelu B2C/B2B. w ramach którego jedyną dostępną formą finansowania zakupów jest zaciągnięcie kredytu ratalnego. gotówkowego lub na karcie kredytowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sochaczewski

Gmina: Sochaczew – miasto

Wartość ogółem: 819632.01

Wydatki kwalifikowalne: 694667.83

Dofinansowanie: 486267.48

Dofinansowanie UE: 413327.36

Nazwa beneficjenta: WNR INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8371796523

Kod pocztowy: 96-500

Miejscowość: Sochaczew

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sochaczewski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/26/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/21/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


POIG.08.01.00-14-140/09-06 Last Second | Giełda Mediowa – innowacyjna platforma służąca pośrednictwu w zakupie i sprzedaży kampanii reklamowych w mediach.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-140/09-06

Tytuł projektu: Last Second | Giełda Mediowa – innowacyjna platforma służąca pośrednictwu w zakupie i sprzedaży kampanii reklamowych w mediach.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1034190

Wydatki kwalifikowalne: 982490

Dofinansowanie: 835116.5

Dofinansowanie UE: 709849.02

Nazwa beneficjenta: Giełda Mediowa Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5213504945

Kod pocztowy: 02-634

Miejscowość: WARSZAWA

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/10/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 3/3/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010centrum kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, obszarem, pewne krajowe.pl, grzecznie, poczta polska rzeszów asnyka, jędrzejewski, jarmark bożonarodzeniowy lublin 2018, doskonalenie, w cudzysłowie, techniki sprzedaży pdf chomikuj, zmiany w konstytucji rp posłowie uchwalają większością co najmniej 2/3 głosów, wiadomosci koronawirus, ile za 1 procent uszczerbku na zdrowiu pzu, umorzenie postępowania administracyjnego, metoda prince2, plastique dąbrowa, praca licencjacka ile stron, kwadrat wpisany w okrąg, strona bierna prateritum, nina dunin, czasownik can ćwiczenia pdf, last minute grudzien 2017…