Garwolin,  Mazowieckie,  Powiat garwoliński

POIG.08.01.00-14-551/11-05 Stworzenie inteligentnej wyszukiwarki produktów do obejrzenia oraz porównania ich cen.

POIG.08.01.00-14-551/11-05 Stworzenie inteligentnej wyszukiwarki produktów do obejrzenia oraz porównania ich cen.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-551/11-05

Tytuł projektu: Stworzenie inteligentnej wyszukiwarki produktów do obejrzenia oraz porównania ich cen.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat garwoliński

Gmina: Garwolin – miasto

Wartość ogółem: 330800

Wydatki kwalifikowalne: 325150

Dofinansowanie: 260120

Dofinansowanie UE: 221102

Nazwa beneficjenta: E-Idea Małgorzata Makulec

NIP beneficjenta: 8262188204

Kod pocztowy: 08-400

Miejscowość: Garwolin

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat garwoliński

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/16/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2014


POIG.08.01.00-10-156/11-01 Stworzenie inteligentnego portalu wspierającego transakcje zakupu artykułów spożywczych za pomocą zautomatyzowanej aukcji odwrotnej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-156/11-01

Tytuł projektu: Stworzenie inteligentnego portalu wspierającego transakcje zakupu artykułów spożywczych za pomocą zautomatyzowanej aukcji odwrotnej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 499340

Wydatki kwalifikowalne: 499340

Dofinansowanie: 349538

Dofinansowanie UE: 297107.3

Nazwa beneficjenta: GREENSOLUTIONS – A. MUSIAŁ. P. MUSIAŁ SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 8322061566

Kod pocztowy: 98-300

Miejscowość: Dąbrowa

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieluński

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/10/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 12/30/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.08.01.00-14-322/09-04 Monitoring Rynku Hotelarskiego – e-platforma porównywania wyników operacyjnych przedsiębiorstw branży hotelarskiej w Polsce (hotel benchmarking)

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-322/09-04

Tytuł projektu: Monitoring Rynku Hotelarskiego – e-platforma porównywania wyników operacyjnych przedsiębiorstw branży hotelarskiej w Polsce (hotel benchmarking)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Gmina: M. Kielce

Wartość ogółem: 43307.6

Wydatki kwalifikowalne: 43307.6

Dofinansowanie: 35854.36

Dofinansowanie UE: 30476.21

Nazwa beneficjenta: Instytut Rynku Hotelarskiego. M.Dolecka. Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 9581596239

Kod pocztowy: 00-657

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/9/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 5/30/2011


POIG.08.01.00-14-526/09-05 Uruchomienie usługi e-crm przez firmę MCX Telecom

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-526/09-05

Tytuł projektu: Uruchomienie usługi e-crm przez firmę MCX Telecom

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 980500

Wydatki kwalifikowalne: 980500

Dofinansowanie: 824796.6

Dofinansowanie UE: 701077.11

Nazwa beneficjenta: MCX TELECOM SP. Z O.O. komandytowo-akcyjna

NIP beneficjenta: 5213508630

Kod pocztowy: 02-683

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/27/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/5/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/15/2010

Data zakończenia realizacji: 2/16/2011


POIG.08.01.00-10-156/11-01 Stworzenie inteligentnego portalu wspierającego transakcje zakupu artykułów spożywczych za pomocą zautomatyzowanej aukcji odwrotnej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-156/11-01

Tytuł projektu: Stworzenie inteligentnego portalu wspierającego transakcje zakupu artykułów spożywczych za pomocą zautomatyzowanej aukcji odwrotnej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 499340

Wydatki kwalifikowalne: 499340

Dofinansowanie: 349538

Dofinansowanie UE: 297107.3

Nazwa beneficjenta: GREENSOLUTIONS – A. MUSIAŁ. P. MUSIAŁ SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 8322061566

Kod pocztowy: 98-300

Miejscowość: Dąbrowa

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieluński

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/10/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 12/30/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.08.01.00-14-520/11-01 Stworzenie wirtualnego centrum gier dla użytkowników smartfonów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-520/11-01

Tytuł projektu: Stworzenie wirtualnego centrum gier dla użytkowników smartfonów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 699500

Wydatki kwalifikowalne: 699500

Dofinansowanie: 559600

Dofinansowanie UE: 475660

Nazwa beneficjenta: MIGHTY DRAGON STUDIOS GRZEGORZ SIENNICKI

NIP beneficjenta: 5242544901

Kod pocztowy: 02-505

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/20/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/28/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 5/17/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


POIG.08.01.00-14-388/09-06 Stworzenie portalu obsługi finansowo-księgowej dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-388/09-06

Tytuł projektu: Stworzenie portalu obsługi finansowo-księgowej dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 983150

Wydatki kwalifikowalne: 980059.04

Dofinansowanie: 776794.79

Dofinansowanie UE: 660275.57

Nazwa beneficjenta: PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 5213546346

Kod pocztowy: 02-654

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


POIG.08.01.00-12-133/09-02 Polish-courses.com – platforma e-learningowa do nauki języka polskiego. jako języka obcego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-133/09-02

Tytuł projektu: Polish-courses.com – platforma e-learningowa do nauki języka polskiego. jako języka obcego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 263012.6

Wydatki kwalifikowalne: 263012.6

Dofinansowanie: 223560.71

Dofinansowanie UE: 190026.6

Nazwa beneficjenta: polish-courses.com Iwona Joanna Stempek

NIP beneficjenta: 9590927262

Kod pocztowy: 31-031

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/20/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/20/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010


POIG.08.01.00-14-522/09-06 Automatyczne układanie on-line planów lekcji dla wszystkich typów szkół w oparciu o unikatową technologię sieciową

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-522/09-06

Tytuł projektu: Automatyczne układanie on-line planów lekcji dla wszystkich typów szkół w oparciu o unikatową technologię sieciową

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 999800

Wydatki kwalifikowalne: 963800

Dofinansowanie: 776630.04

Dofinansowanie UE: 660135.53

Nazwa beneficjenta: PLANYLEKCJI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213557344

Kod pocztowy: 00-780

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/26/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/22/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/30/2011warsztaty introligatorskie, borowicz twitter, ip wyszukiwarka, biologia klasa 7 wsip testy, efl regon, luxmed koncertowa, nijman zeetank sandomierz, zobowiązania bieżące, program wyborczy konfederacja 2019, pułap lotu samolotu, miorelaksacja, kategoryzacja hoteli 2018, słowniku, przeliczanie stężen…