Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-513/09-05 Stworzenie innowacyjnych e-usług w ramach specjalistycznego portalu rezerwacyjnego www.bilety.aero

POIG.08.01.00-14-513/09-05 Stworzenie innowacyjnych e-usług w ramach specjalistycznego portalu rezerwacyjnego www.bilety.aero

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-513/09-05

Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnych e-usług w ramach specjalistycznego portalu rezerwacyjnego www.bilety.aero

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat m. Olsztyn

Gmina: M. Olsztyn

Wartość ogółem: 238673.05

Wydatki kwalifikowalne: 238673.05

Dofinansowanie: 202872.09

Dofinansowanie UE: 172441.27

Nazwa beneficjenta: HELLER Paweł Heller

NIP beneficjenta: 7392864577

Kod pocztowy: 01-756

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/30/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011


POIG.08.01.00-14-216/08-05 System M-Book

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-216/08-05

Tytuł projektu: System M-Book

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 463220

Wydatki kwalifikowalne: 348500

Dofinansowanie: 296255

Dofinansowanie UE: 251816.75

Nazwa beneficjenta: Sirocco Mobile spółka z o.o.

NIP beneficjenta: 5213478053

Kod pocztowy: 04-175

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/4/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.08.01.00-14-372/12-02 Wirtualne Muzeum

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-372/12-02

Tytuł projektu: Wirtualne Muzeum

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 522450

Wydatki kwalifikowalne: 450450

Dofinansowanie: 315315

Dofinansowanie UE: 268017.75

Nazwa beneficjenta: Wirtualne Muzeum sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5272670875

Kod pocztowy: 01-018

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/17/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/28/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/14/2013

Data zakończenia realizacji: 10/31/2013


POIG.08.01.00-14-503/13-05 Stworzenie innowacyjnej platformy kojarzenia ofert sprzedażny i kupna nieruchomości. z użyciem algorytmów opartych o mechanizmy prawdopodobieństw warunkowych sztucznej inteligencji.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-503/13-05

Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnej platformy kojarzenia ofert sprzedażny i kupna nieruchomości. z użyciem algorytmów opartych o mechanizmy prawdopodobieństw warunkowych sztucznej inteligencji.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat m. Olsztyn

Gmina: M. Olsztyn

Wartość ogółem: 773040

Wydatki kwalifikowalne: 733440

Dofinansowanie: 513408

Dofinansowanie UE: 436396.8

Nazwa beneficjenta: Iluve Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia

NIP beneficjenta: 7010337472

Kod pocztowy: 02-776

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/13/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/22/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/28/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.01.00-14-503/13-05 Stworzenie innowacyjnej platformy kojarzenia ofert sprzedażny i kupna nieruchomości. z użyciem algorytmów opartych o mechanizmy prawdopodobieństw warunkowych sztucznej inteligencji.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-503/13-05

Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnej platformy kojarzenia ofert sprzedażny i kupna nieruchomości. z użyciem algorytmów opartych o mechanizmy prawdopodobieństw warunkowych sztucznej inteligencji.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat m. Olsztyn

Gmina: M. Olsztyn

Wartość ogółem: 773040

Wydatki kwalifikowalne: 733440

Dofinansowanie: 513408

Dofinansowanie UE: 436396.8

Nazwa beneficjenta: Iluve Spółka z ograniczona odpowiedzialnoscia

NIP beneficjenta: 7010337472

Kod pocztowy: 02-776

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/13/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/22/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 11/28/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015


POIG.08.01.00-14-513/09-05 Stworzenie innowacyjnych e-usług w ramach specjalistycznego portalu rezerwacyjnego www.bilety.aero

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-513/09-05

Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnych e-usług w ramach specjalistycznego portalu rezerwacyjnego www.bilety.aero

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 238673.05

Wydatki kwalifikowalne: 238673.05

Dofinansowanie: 202872.09

Dofinansowanie UE: 172441.27

Nazwa beneficjenta: HELLER Paweł Heller

NIP beneficjenta: 7392864577

Kod pocztowy: 01-756

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/30/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011


POIG.08.01.00-14-353/12-04 Stworzenie innowacyjnego serwisu Analizator BIK. weryfikującego zobowiązania. dokonującego zrozumiałej ich wizualizacji i wskazującego optymalną kolejność spłaty.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-353/12-04

Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnego serwisu Analizator BIK. weryfikującego zobowiązania. dokonującego zrozumiałej ich wizualizacji i wskazującego optymalną kolejność spłaty.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 504371.76

Wydatki kwalifikowalne: 504371.76

Dofinansowanie: 403497.4

Dofinansowanie UE: 342972.79

Nazwa beneficjenta: Jan Bijas

NIP beneficjenta: 5252325589

Kod pocztowy: 02-787

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/18/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/25/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/3/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014nowych, efs.gov.pl, umcs lublin stypendium socjalne, białobrzeska adwokat białystok, uzupełnij liczbę wskazań każdej dyscypliny w odpowiedziach dziewcząt i chłopców, bron biologiczna, dolnośląskim, 14.00, sp sióstr urszulanek lublin, 5 sekund bez cenzury pytania pdf, które tematy zajęć są realizowane podczas szkolenia podstawowego?, breakout modlitwa tekst, go logo, francuski nauka, bg up lublin, 19.30…