Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-500/09-01 Stworzenie profesjonalnego serwisu społecznościowego dla branży filmowej i telewizyjnej

POIG.08.01.00-14-500/09-01 Stworzenie profesjonalnego serwisu społecznościowego dla branży filmowej i telewizyjnej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-500/09-01

Tytuł projektu: Stworzenie profesjonalnego serwisu społecznościowego dla branży filmowej i telewizyjnej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 853600

Wydatki kwalifikowalne: 823600

Dofinansowanie: 700060

Dofinansowanie UE: 595051

Nazwa beneficjenta: Andromeda Productions Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7010207686

Kod pocztowy: 00-634

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/26/2010

Data zakończenia realizacji: 10/28/2010


POIG.08.01.00-14-388/09-06 Stworzenie portalu obsługi finansowo-księgowej dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-388/09-06

Tytuł projektu: Stworzenie portalu obsługi finansowo-księgowej dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 983150

Wydatki kwalifikowalne: 980059.04

Dofinansowanie: 776794.79

Dofinansowanie UE: 660275.57

Nazwa beneficjenta: PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 5213546346

Kod pocztowy: 02-654

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/7/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


POIG.08.01.00-14-385/12-01 Stworzenie serwisu świadczącego e-usługę kompleksowo wspierającą planowanie i prowadzenie prozdrowotnych diet rodzinnych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-385/12-01

Tytuł projektu: Stworzenie serwisu świadczącego e-usługę kompleksowo wspierającą planowanie i prowadzenie prozdrowotnych diet rodzinnych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 699100

Wydatki kwalifikowalne: 699100

Dofinansowanie: 489370

Dofinansowanie UE: 415964.5

Nazwa beneficjenta: FOOD FOR GOODNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9522118811

Kod pocztowy: 04-965

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/22/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/30/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2015


POIG.08.01.00-14-396/09-04 DOKUM – platforma do zarządzania obiegiem dokumentów przy realizacji projektów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-396/09-04

Tytuł projektu: DOKUM – platforma do zarządzania obiegiem dokumentów przy realizacji projektów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 961689

Wydatki kwalifikowalne: 961689

Dofinansowanie: 800221.41

Dofinansowanie UE: 680188.19

Nazwa beneficjenta: DOKUM Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7010205463

Kod pocztowy: 00-640

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/25/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/6/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011


POIG.08.01.00-14-441/09-04 Stworzenie usługi automatycznej wyszukiwarki wydarzeń sportowych dzięki budowie sportowego portalu społecznościowego Mój Sport

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-441/09-04

Tytuł projektu: Stworzenie usługi automatycznej wyszukiwarki wydarzeń sportowych dzięki budowie sportowego portalu społecznościowego Mój Sport

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 280400

Wydatki kwalifikowalne: 280400

Dofinansowanie: 238340

Dofinansowanie UE: 202640

Nazwa beneficjenta: PRO SPORT GROUP SP. Z O.O.

NIP beneficjenta: 5252460525

Kod pocztowy: 05-500

Miejscowość: Nowa Iwiczna

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński / Powiat sochaczewski

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/18/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011podział koloidów, definicja utworu, reakcjonizm, brak mu wiedzy krzyżówka, czynności higieniczne pielęgnacyjne i opiekuńcze, akt komunikacji językowej, napiferyn biotech, kryteriów, szkolenia kwas hialuronowy dla kosmetyczek, w jaki sposób twórcy mogą kreować przestrzeń w tekstach kultury, cv europass, rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie, chemiczny, orzeł.com, kierunkowe w polsce, pobierz teams, konkurs plastyczny dla dzieci, karta pacjenta podologia, hologram legitymacja, zjawiska optyczne w przyrodzie…