Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-480/09-01 Benefito – innowacyjna platforma automatycznej obsługi programów lojalnościowych

POIG.08.01.00-14-480/09-01 Benefito – innowacyjna platforma automatycznej obsługi programów lojalnościowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-480/09-01

Tytuł projektu: Benefito – innowacyjna platforma automatycznej obsługi programów lojalnościowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 746600

Wydatki kwalifikowalne: 746600

Dofinansowanie: 634610

Dofinansowanie UE: 539418.5

Nazwa beneficjenta: Benefito Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5242693446

Kod pocztowy: 03-310

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/15/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/31/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011


POIG.06.02.02-00-027/09-03 Działania studyjno- koncepcyjne dla przygotowania terenu inwestycyjnego w miejscowości Płaszewko.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-027/09-03

Tytuł projektu: Działania studyjno- koncepcyjne dla przygotowania terenu inwestycyjnego w miejscowości Płaszewko.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.02.00

Poddziałanie: POIG.06.02.02

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat słupski

Gmina: Słupsk

Wartość ogółem: 318260

Wydatki kwalifikowalne: 304854.03

Dofinansowanie: 259125.92

Dofinansowanie UE: 259125.92

Nazwa beneficjenta: Gmina Słupsk

NIP beneficjenta: 8391006582

Kod pocztowy: 76-200

Miejscowość: Słupsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat człuchowski / Powiat słupski

Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/15/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/29/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011


POIG.08.01.00-14-391/12-06 Stworzenie innowacyjnego portalu językowego umożliwiającego zautomatyzowane tłumaczenie tekstów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-391/12-06

Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnego portalu językowego umożliwiającego zautomatyzowane tłumaczenie tekstów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 216055

Wydatki kwalifikowalne: 209630

Dofinansowanie: 146741

Dofinansowanie UE: 124729.85

Nazwa beneficjenta: ARDEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7010342036

Kod pocztowy: 00-521

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/20/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIG.08.01.00-14-243/13-06 Stworzenie crossplatformowej. mobilnej gry strategiczno-ekonomicznej Caveman.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-243/13-06

Tytuł projektu: Stworzenie crossplatformowej. mobilnej gry strategiczno-ekonomicznej Caveman.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 699900

Wydatki kwalifikowalne: 699900

Dofinansowanie: 489930

Dofinansowanie UE: 416440.5

Nazwa beneficjenta: Fuero Games Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9512362863

Kod pocztowy: 02-661

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/8/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2015


POIG.08.01.00-14-469/09-02 Stworzenie portalu internetowego do tworzenia i publikacji książek elektronicznych (e-book).

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-469/09-02

Tytuł projektu: Stworzenie portalu internetowego do tworzenia i publikacji książek elektronicznych (e-book).

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 531310

Wydatki kwalifikowalne: 531310

Dofinansowanie: 451613.5

Dofinansowanie UE: 383871.47

Nazwa beneficjenta: MWP NET Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5272616083

Kod pocztowy: 03-985

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/27/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/4/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 3/2/2010

Data zakończenia realizacji: 9/15/2011czy wspominałam że cię potrzebuję pdf, międzynarodowe, you tube kabarety, pracodawca nie wypłaca ekwiwalentu za urlop, wyposażenie laboratorium mikrobiologicznego, new order, rodzaje zmian rozwojowych, clausewitz cytaty, violetta piosenki tekstowo, muzyn, handel w internecie, masaż centryfugalny, 651/2014, filmy w 2014, nowa wersja moviestarplanet, działania reklamowe, testujemy ccc eu, polska agencja rozwoju przedsiębiorczości…