Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-478/09-05 Stworzenie internetowego serwisu zarządzania kontaktami sprzedażowymi www.eLeads.pl

POIG.08.01.00-14-478/09-05 Stworzenie internetowego serwisu zarządzania kontaktami sprzedażowymi www.eLeads.pl

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-478/09-05

Tytuł projektu: Stworzenie internetowego serwisu zarządzania kontaktami sprzedażowymi www.eLeads.pl

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 661500

Wydatki kwalifikowalne: 661500

Dofinansowanie: 562275

Dofinansowanie UE: 477933.75

Nazwa beneficjenta: Tools for Business sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5213516575

Kod pocztowy: 02-593

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011


POIG.08.01.00-00-001/08-08 Uruchomienie wielofunkcyjnej platformy komunikacji internetowej wspierającej realizację działań 8.1 i 8.2 PO IG

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-00-001/08-08

Tytuł projektu: Uruchomienie wielofunkcyjnej platformy komunikacji internetowej wspierającej realizację działań 8.1 i 8.2 PO IG

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 4354301.4

Wydatki kwalifikowalne: 4354301.4

Dofinansowanie: 4354301.4

Dofinansowanie UE: 3701156.19

Nazwa beneficjenta: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

NIP beneficjenta: 5262501444

Kod pocztowy: 00-834

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: państwowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/22/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/12/2008

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013


POIG.08.01.00-14-454/09-09 Stworzenie i uruchomienie internetowej platformy doradczej dla uczestników rynku ubezpieczeń na życie.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-454/09-09

Tytuł projektu: Stworzenie i uruchomienie internetowej platformy doradczej dla uczestników rynku ubezpieczeń na życie.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 941846

Wydatki kwalifikowalne: 912100

Dofinansowanie: 775285

Dofinansowanie UE: 658992.25

Nazwa beneficjenta: Centrum Rozwoju Świadomości Finansowej sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1132782112

Kod pocztowy: 03-982

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


POIG.08.01.00-14-322/09-04 Monitoring Rynku Hotelarskiego – e-platforma porównywania wyników operacyjnych przedsiębiorstw branży hotelarskiej w Polsce (hotel benchmarking)

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-322/09-04

Tytuł projektu: Monitoring Rynku Hotelarskiego – e-platforma porównywania wyników operacyjnych przedsiębiorstw branży hotelarskiej w Polsce (hotel benchmarking)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 43307.6

Wydatki kwalifikowalne: 43307.6

Dofinansowanie: 35854.36

Dofinansowanie UE: 30476.21

Nazwa beneficjenta: Instytut Rynku Hotelarskiego. M.Dolecka. Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 9581596239

Kod pocztowy: 00-657

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/9/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 5/30/2011narodowe święto niepodległości, nowy sacz mord, wig mapy historyczne, nauka ortografii klasa 2, pwsz w suwałkach, nowo, substytucja rodnikowa, piotr nowakowski urolog poznań, interwencja online, mawi automobile, działania społeczne, zagrożenie epidemiologiczne, art 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gromadzka, administracja publiczna w polsce, dziennik praktyk administracja wzór…