Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-454/09-09 Stworzenie i uruchomienie internetowej platformy doradczej dla uczestników rynku ubezpieczeń na życie.

POIG.08.01.00-14-454/09-09 Stworzenie i uruchomienie internetowej platformy doradczej dla uczestników rynku ubezpieczeń na życie.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-454/09-09

Tytuł projektu: Stworzenie i uruchomienie internetowej platformy doradczej dla uczestników rynku ubezpieczeń na życie.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 941846

Wydatki kwalifikowalne: 912100

Dofinansowanie: 775285

Dofinansowanie UE: 658992.25

Nazwa beneficjenta: Centrum Rozwoju Świadomości Finansowej sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1132782112

Kod pocztowy: 03-982

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


POIG.08.01.00-14-413/13-04 Stworzenie serwisu udostępniającego e-usługę tworzenia portali eksperckich agregujących i optymalizujących treści wartościowe dla grupy docelowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-413/13-04

Tytuł projektu: Stworzenie serwisu udostępniającego e-usługę tworzenia portali eksperckich agregujących i optymalizujących treści wartościowe dla grupy docelowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 856790

Wydatki kwalifikowalne: 856790

Dofinansowanie: 599753

Dofinansowanie UE: 509790.05

Nazwa beneficjenta: WEBEXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 9512366938

Kod pocztowy: 02-791

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/18/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 12/20/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015rodzaje psychologów, adwords pomoc, firma technologiczna, rodzina definicja prawna, wolne oprogramowanie, karta nauczyciela isap, mat inf, la casa del polacco, jakie sprawozdania do gus są obowiązkowe 2019, małopolski pociąg do kariery, list angielski, jak podzielić tekst na kolumny word, reinerwacja, język urzędowy brazylia, hiszpania stopa bezrobocia, prognoza cen stali 2017, harmonogram umcs…