Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-434/09-04 Stworzenie internetowej platformy społecznościowo-aukcyjnej

POIG.08.01.00-14-434/09-04 Stworzenie internetowej platformy społecznościowo-aukcyjnej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-434/09-04

Tytuł projektu: Stworzenie internetowej platformy społecznościowo-aukcyjnej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 849096.52

Wydatki kwalifikowalne: 775466.52

Dofinansowanie: 659146.54

Dofinansowanie UE: 560274.55

Nazwa beneficjenta: Comper. Konrad Sobiczewski

NIP beneficjenta: 9512124750

Kod pocztowy: 02-555

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/5/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 12/29/2009

Data zakończenia realizacji: 12/28/2011


POIG.08.01.00-14-322/09-04 Monitoring Rynku Hotelarskiego – e-platforma porównywania wyników operacyjnych przedsiębiorstw branży hotelarskiej w Polsce (hotel benchmarking)

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-322/09-04

Tytuł projektu: Monitoring Rynku Hotelarskiego – e-platforma porównywania wyników operacyjnych przedsiębiorstw branży hotelarskiej w Polsce (hotel benchmarking)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat m. Olsztyn

Gmina: M. Olsztyn

Wartość ogółem: 43307.6

Wydatki kwalifikowalne: 43307.6

Dofinansowanie: 35854.36

Dofinansowanie UE: 30476.21

Nazwa beneficjenta: Instytut Rynku Hotelarskiego. M.Dolecka. Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 9581596239

Kod pocztowy: 00-657

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/9/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 5/30/2011emisja głosu szkolenie, umcs kierunki, koronairus, ankieta bezpieczeństwa osobowego, 1 z 10 zainteresowania, www.adriana.com.pl, anartria, wsiz.pl, solange olszewska, wycofanie psychologia, twarda spacja html, chomiuk, uniwersytet rolniczy w krakowie kierunki, kamera internetowa jest obecnie używana przez inną aplikację, gry\, jak zostać trenerem nvc, arkusz maturalny matematyka…