Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-390/09-06 Innowacyjne e-usługi szansą na rozwój kapitału ludzkiego branży medycznej

POIG.08.01.00-14-390/09-06 Innowacyjne e-usługi szansą na rozwój kapitału ludzkiego branży medycznej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-390/09-06

Tytuł projektu: Innowacyjne e-usługi szansą na rozwój kapitału ludzkiego branży medycznej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 959863.2

Wydatki kwalifikowalne: 959863.2

Dofinansowanie: 781808.57

Dofinansowanie UE: 664537.28

Nazwa beneficjenta: MediTeka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5213524830

Kod pocztowy: 02-534

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/15/2010

Data zakończenia realizacji: 4/12/2012


POIG.08.01.00-02-258/12-04 Stworzenie zaawansowanego narzędzia do zlecania i realizacji zadań dla firm.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-258/12-04

Tytuł projektu: Stworzenie zaawansowanego narzędzia do zlecania i realizacji zadań dla firm.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 698900

Wydatki kwalifikowalne: 698900

Dofinansowanie: 489230

Dofinansowanie UE: 415845.5

Nazwa beneficjenta: FINDWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8961530074

Kod pocztowy: 55-080

Miejscowość: Smolec

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat górowski / Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/8/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/10/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2013

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIG.08.01.00-14-204/08-05 „e-Certus” – świadczenie e-usługi w modelu SaaS dla uczelni i szkół (ang. SaaS. Software as a Service – Oprogramowanie jako Usługa)

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-204/08-05

Tytuł projektu: „e-Certus” – świadczenie e-usługi w modelu SaaS dla uczelni i szkół (ang. SaaS. Software as a Service – Oprogramowanie jako Usługa)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat garwoliński

Gmina: Garwolin – miasto

Wartość ogółem: 829600

Wydatki kwalifikowalne: 680000

Dofinansowanie: 578000

Dofinansowanie UE: 491300

Nazwa beneficjenta: CERTUS Irena Zackiewicz

NIP beneficjenta: 8261451912

Kod pocztowy: 08-400

Miejscowość: Garwolin

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat garwoliński

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/27/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/5/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010


POIG.08.01.00-12-308/09-05 Stworzenie bazodanowej platformy internetowej synergian.pl. umożliwiającej automatyczne kojarzenie zleceniodawców i zleceniobiorców oraz wieloparametrową ocenę przebiegu zlecenia.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-308/09-05

Tytuł projektu: Stworzenie bazodanowej platformy internetowej synergian.pl. umożliwiającej automatyczne kojarzenie zleceniodawców i zleceniobiorców oraz wieloparametrową ocenę przebiegu zlecenia.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 977250

Wydatki kwalifikowalne: 977250

Dofinansowanie: 819033.23

Dofinansowanie UE: 696178.24

Nazwa beneficjenta: Interaktywne Platformy Zlecen Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9452119684

Kod pocztowy: 31-315

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/2/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011tarnów urząd pracy oferty, ubezpieczenie pzu, jaworska, jak wyczuc chemie miedzy ludzmi, to sie czyta, poczta lublin, polska rama kwalifikacji poziom 6, urlop na 1/2 etatu za 3 miesiące, forum action, tarcza 2, innowacje w przedsiębiorstwie na przykładzie, upoważnienie do podpisania umowy, alpinus chemia, otlook, kulturoznawstwo przedmioty, mord kraków…