Łomianki,  Mazowieckie,  Powiat nowodworski / Powiat warszawski zachodni

POIG.08.01.00-14-339/09-02 Stworzenie e-usługi jako szerokiego spektrum konsolidacji podmiotów na rynku nieruchomości.

POIG.08.01.00-14-339/09-02 Stworzenie e-usługi jako szerokiego spektrum konsolidacji podmiotów na rynku nieruchomości.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-339/09-02

Tytuł projektu: Stworzenie e-usługi jako szerokiego spektrum konsolidacji podmiotów na rynku nieruchomości.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Łomianki

Wartość ogółem: 232820

Wydatki kwalifikowalne: 232820

Dofinansowanie: 197897

Dofinansowanie UE: 168212.45

Nazwa beneficjenta: Adcor Szymon Mrozowicz

NIP beneficjenta: 1181795066

Kod pocztowy: 05-092

Miejscowość: Łomianki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat nowodworski / Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/2/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011


POIG.08.01.00-14-322/09-04 Monitoring Rynku Hotelarskiego – e-platforma porównywania wyników operacyjnych przedsiębiorstw branży hotelarskiej w Polsce (hotel benchmarking)

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-322/09-04

Tytuł projektu: Monitoring Rynku Hotelarskiego – e-platforma porównywania wyników operacyjnych przedsiębiorstw branży hotelarskiej w Polsce (hotel benchmarking)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 43307.6

Wydatki kwalifikowalne: 43307.6

Dofinansowanie: 35854.36

Dofinansowanie UE: 30476.21

Nazwa beneficjenta: Instytut Rynku Hotelarskiego. M.Dolecka. Spółka Jawna

NIP beneficjenta: 9581596239

Kod pocztowy: 00-657

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/9/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 5/30/2011


POIG.08.01.00-14-199/08-06 Komputerowa. automatyczna analiza spontanicznej ekspresji twarzy w oparciu o: Facial Action Coding System ( FACS )

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-199/08-06

Tytuł projektu: Komputerowa. automatyczna analiza spontanicznej ekspresji twarzy w oparciu o: Facial Action Coding System ( FACS )

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 164800

Wydatki kwalifikowalne: 134184

Dofinansowanie: 114056

Dofinansowanie UE: 96947.6

Nazwa beneficjenta: ASESOR ewaluacja i rozwój – Balcerzak Sławomir

NIP beneficjenta: 1180001584

Kod pocztowy: 00-780

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/27/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 2/28/2011


POIG.08.01.00-14-327/12-11 Stworzenie wielofunkcyjnego serwisu internetowego unowocześniającego proces realizacji i obsługi zamówień poligraficznych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-327/12-11

Tytuł projektu: Stworzenie wielofunkcyjnego serwisu internetowego unowocześniającego proces realizacji i obsługi zamówień poligraficznych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 701500

Wydatki kwalifikowalne: 699700

Dofinansowanie: 559760

Dofinansowanie UE: 475796

Nazwa beneficjenta: Xela Consulting Alexander Lubański

NIP beneficjenta: 9512131827

Kod pocztowy: 02-995

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/9/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014chlorometan, magdalena ogórek instagram, szczęsny, pekao oddziały, www niezależna pl, zdaj, wstrząs krwotoczny co to jest, krzemiński uek, lektoraty, avalon, egzamin z języka polskiego dla obcokrajowców b1 pdf, dni robocze maj 2020, ładunek 200 online, zdobywanie wiedzy, dotacje kapitał obrotowy, romans etapy, szkolenia dla nauczycieli płock, sum poczta, badania koronawirus, osoba udzielająca pełnomocnictwa, prawo stanowione, stan równowagi, old.zbiornik.pl…