Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-314/12-10 Stworzenie portalu edukacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem testowania znajomości materiału podręczników szkolnych.

POIG.08.01.00-14-314/12-10 Stworzenie portalu edukacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem testowania znajomości materiału podręczników szkolnych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-314/12-10

Tytuł projektu: Stworzenie portalu edukacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem testowania znajomości materiału podręczników szkolnych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Gmina: Pruszków

Wartość ogółem: 700000

Wydatki kwalifikowalne: 700000

Dofinansowanie: 490000

Dofinansowanie UE: 416500

Nazwa beneficjenta: ProA Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9512355478

Kod pocztowy: 02-175

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/29/2018

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/12/2018

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015


POIG.08.01.00-10-208/09-01 Stworzenie oprogramowania udostępnianego on-line do zarządzania akademickimi kołami naukowymi i promocji nauki.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-208/09-01

Tytuł projektu: Stworzenie oprogramowania udostępnianego on-line do zarządzania akademickimi kołami naukowymi i promocji nauki.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 559300

Wydatki kwalifikowalne: 559300

Dofinansowanie: 475405

Dofinansowanie UE: 404094.25

Nazwa beneficjenta: Academio sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7292675316

Kod pocztowy: 91-036

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011


POIG.08.01.00-10-156/11-01 Stworzenie inteligentnego portalu wspierającego transakcje zakupu artykułów spożywczych za pomocą zautomatyzowanej aukcji odwrotnej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-156/11-01

Tytuł projektu: Stworzenie inteligentnego portalu wspierającego transakcje zakupu artykułów spożywczych za pomocą zautomatyzowanej aukcji odwrotnej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 499340

Wydatki kwalifikowalne: 499340

Dofinansowanie: 349538

Dofinansowanie UE: 297107.3

Nazwa beneficjenta: GREENSOLUTIONS – A. MUSIAŁ. P. MUSIAŁ SPÓŁKA JAWNA

NIP beneficjenta: 8322061566

Kod pocztowy: 98-300

Miejscowość: Dąbrowa

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat wieluński

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/10/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/23/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 12/30/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.08.01.00-14-199/08-06 Komputerowa. automatyczna analiza spontanicznej ekspresji twarzy w oparciu o: Facial Action Coding System ( FACS )

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-199/08-06

Tytuł projektu: Komputerowa. automatyczna analiza spontanicznej ekspresji twarzy w oparciu o: Facial Action Coding System ( FACS )

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 164800

Wydatki kwalifikowalne: 134184

Dofinansowanie: 114056

Dofinansowanie UE: 96947.6

Nazwa beneficjenta: ASESOR ewaluacja i rozwój – Balcerzak Sławomir

NIP beneficjenta: 1180001584

Kod pocztowy: 00-780

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/27/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 2/28/2011


POIG.08.01.00-14-177/08-05 Platforma e-learningowa do nauki Business English

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-177/08-05

Tytuł projektu: Platforma e-learningowa do nauki Business English

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 645920

Wydatki kwalifikowalne: 645920

Dofinansowanie: 549032

Dofinansowanie UE: 466677.2

Nazwa beneficjenta: EDU Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7010133976

Kod pocztowy: 00-508

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/28/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


POIG.06.05.02-00-527/13-00 Rozwój sprzedaży eksportowej produktów Gerda na rynku kanadyjskim

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-527/13-00

Tytuł projektu: Rozwój sprzedaży eksportowej produktów Gerda na rynku kanadyjskim

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 134309

Wydatki kwalifikowalne: 116300

Dofinansowanie: 87225

Dofinansowanie UE: 74141.25

Nazwa beneficjenta: Gerda sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6751341621

Kod pocztowy: 05-806

Miejscowość: Sokołów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/20/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/23/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 1/5/2014


POIG.08.01.00-10-161/12-02 Platforma komunikacyjna dla środowiska golfowego.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-161/12-02

Tytuł projektu: Platforma komunikacyjna dla środowiska golfowego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łódzki wschodni

Gmina: Rzgów

Wartość ogółem: 638300

Wydatki kwalifikowalne: 638300

Dofinansowanie: 446810

Dofinansowanie UE: 379788.5

Nazwa beneficjenta: Golf On-Line Aneta Czerwińska

NIP beneficjenta: 7291833428

Kod pocztowy: 95-030

Miejscowość: Starowa Góra

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat łódzki wschodni

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014


POIG.08.01.00-14-230/10-02 Uruchomienie serwisu internetowego oferującego dostępne on-line narzędzia umożliwiające użytkownikom obsługę prowadzonej działalności gospodarczej i wdrożenie własnej strategii wizualizacji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-230/10-02

Tytuł projektu: Uruchomienie serwisu internetowego oferującego dostępne on-line narzędzia umożliwiające użytkownikom obsługę prowadzonej działalności gospodarczej i wdrożenie własnej strategii wizualizacji

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat legionowski

Gmina: Legionowo

Wartość ogółem: 841840.52

Wydatki kwalifikowalne: 698340.52

Dofinansowanie: 488838.36

Dofinansowanie UE: 415512.6

Nazwa beneficjenta: RED LEMON GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5361867846

Kod pocztowy: 05-120

Miejscowość: Legionowo

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat legionowski

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/8/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 2/28/2013odpady komunalne definicja, al jerozolimskie 56c 00 803 warszawa, pracownika, sardynka norweska, interpretacja podatkowa, rekrutacja na studia krok po kroku, umowa jednostronna, dwutlenek wegla, wyższa szkoła rzeszów, statuetka, ostoja sjp, brak koncentracji, strefa mcdonald, piła partner…