Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-285/09-07 Stworzenie usługi elektronicznej udostępniania zasobów informacji branżowych z dziedziny wystroju wnętrz oraz skutecznej wymiany tych informacji podmiotom działającym na tym rynku

POIG.08.01.00-14-285/09-07 Stworzenie usługi elektronicznej udostępniania zasobów informacji branżowych z dziedziny wystroju wnętrz oraz skutecznej wymiany tych informacji podmiotom działającym na tym rynku

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-285/09-07

Tytuł projektu: Stworzenie usługi elektronicznej udostępniania zasobów informacji branżowych z dziedziny wystroju wnętrz oraz skutecznej wymiany tych informacji podmiotom działającym na tym rynku

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 394850

Wydatki kwalifikowalne: 394850

Dofinansowanie: 335622.5

Dofinansowanie UE: 285279.12

Nazwa beneficjenta: ALTUS Dorota Robinska

NIP beneficjenta: 6341288910

Kod pocztowy: 03-931

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/3/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/16/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIG.08.01.00-14-138/09-06 Stworzenie internetowego narzędzia do projektowania wnętrz mieszkania/domu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-138/09-06

Tytuł projektu: Stworzenie internetowego narzędzia do projektowania wnętrz mieszkania/domu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1143952

Wydatki kwalifikowalne: 967300

Dofinansowanie: 822205

Dofinansowanie UE: 698874.25

Nazwa beneficjenta: Femiprojekt sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7010201287

Kod pocztowy: 02-130

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/18/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 12/21/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.08.01.00-14-217/13-05 Uruchomienie e-usługi: Internetowego Systemu Zarządzania Promocją Bezpośrednią

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-217/13-05

Tytuł projektu: Uruchomienie e-usługi: Internetowego Systemu Zarządzania Promocją Bezpośrednią

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 696358

Wydatki kwalifikowalne: 696358

Dofinansowanie: 487450.6

Dofinansowanie UE: 414333.01

Nazwa beneficjenta: NCF SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 9512353321

Kod pocztowy: 02-803

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/12/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/18/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2013

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


POIG.08.01.00-08-152/09-05 Stworzenie platformy współpracy pomiędzy dostawcami i odbiorcami przy wykorzystaniu narzędzia do organizacji e-aukcji i e-przetargów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-08-152/09-05

Tytuł projektu: Stworzenie platformy współpracy pomiędzy dostawcami i odbiorcami przy wykorzystaniu narzędzia do organizacji e-aukcji i e-przetargów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 991200

Wydatki kwalifikowalne: 907200

Dofinansowanie: 771120

Dofinansowanie UE: 655452

Nazwa beneficjenta: PORTALIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5993115000

Kod pocztowy: 66-400

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski / Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/24/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012


POIG.08.01.00-14-232/11-02 Uruchomienie innowacyjnej e-usługi umożliwiającej konsolidowanie i dokonywanie płatności domowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-232/11-02

Tytuł projektu: Uruchomienie innowacyjnej e-usługi umożliwiającej konsolidowanie i dokonywanie płatności domowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Gmina: Lesznowola

Wartość ogółem: 630481

Wydatki kwalifikowalne: 630481

Dofinansowanie: 441336.7

Dofinansowanie UE: 375136.19

Nazwa beneficjenta: AFG – Agata Falkowska

NIP beneficjenta: 5211424768

Kod pocztowy: 05-500

Miejscowość: Nowa Iwiczna

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński / Powiat sochaczewski

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/10/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/23/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 10/31/2013


POIG.08.01.00-10-169/09-03 Stworzenie kompleksowej elektronicznej platformy zarządzania projektami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-169/09-03

Tytuł projektu: Stworzenie kompleksowej elektronicznej platformy zarządzania projektami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 675350

Wydatki kwalifikowalne: 675350

Dofinansowanie: 574047.5

Dofinansowanie UE: 487940.37

Nazwa beneficjenta: PROJECTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7251994562

Kod pocztowy: 90-254

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/29/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/20/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/9/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2011


POIG.06.05.02-00-140/12-01 Promocja eksportu produktów firmy Pimco na wybranych rynkach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-140/12-01

Tytuł projektu: Promocja eksportu produktów firmy Pimco na wybranych rynkach

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1427591.11

Wydatki kwalifikowalne: 1089545.96

Dofinansowanie: 817159.47

Dofinansowanie UE: 694585.54

Nazwa beneficjenta: Pimco

NIP beneficjenta: 9570701218

Kod pocztowy: 02-815

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/5/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/21/2012

Data zakończenia realizacji: 1/14/2015konkurent winiar, puławski, pewność jest fatalna. niepewność czaruje. mgła nadaje rzeczom urok.", mail wp, ławra peczerska godziny otwarcia, arkusz maturalny chemia, zaznacz zestaw w którym wszystkie organizmy reprezentują jeden poziom pokarmowy, prauj, oświadczenie o zwolnieniu z podatku, mięsień najdłuższy klatki piersiowej, mistrzostwa świata w lekkoatletyce 2017 tabela medalowa, prezydent armenii, procent definicja, uniwersytet zachodniopomorski, omnibus stargard, bur parp…