Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-281/13-03 Poczta Książkowa – Twój przewodnik w świecie książek – innowacyjna e-usługa w branży księgarsko-wydawniczej.

POIG.08.01.00-14-281/13-03 Poczta Książkowa – Twój przewodnik w świecie książek – innowacyjna e-usługa w branży księgarsko-wydawniczej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-281/13-03

Tytuł projektu: Poczta Książkowa – Twój przewodnik w świecie książek – innowacyjna e-usługa w branży księgarsko-wydawniczej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 699760

Wydatki kwalifikowalne: 699760

Dofinansowanie: 489832

Dofinansowanie UE: 416357.2

Nazwa beneficjenta: For Books Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 5213644563

Kod pocztowy: 00-893

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/7/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/23/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 4/30/2015


POIG.08.01.00-14-267/09-02 E-warsztat – innowacyjna platforma dla posiadaczy samochodów i właścicieli warsztatów samochodowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-267/09-02

Tytuł projektu: E-warsztat – innowacyjna platforma dla posiadaczy samochodów i właścicieli warsztatów samochodowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 815000

Wydatki kwalifikowalne: 815000

Dofinansowanie: 692750

Dofinansowanie UE: 588837.5

Nazwa beneficjenta: iParts Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 5242670474

Kod pocztowy: 03-310

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/7/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/22/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.08.01.00-14-138/13-00 Stworzenie serwisu internetowego świadczącego e-usługę zarządzania promocją sprzedaży produktów konsumpcyjnych w sieciach i sklepach detalicznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-138/13-00

Tytuł projektu: Stworzenie serwisu internetowego świadczącego e-usługę zarządzania promocją sprzedaży produktów konsumpcyjnych w sieciach i sklepach detalicznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 698700

Wydatki kwalifikowalne: 698700

Dofinansowanie: 489090

Dofinansowanie UE: 415726.5

Nazwa beneficjenta: PICADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5213643635

Kod pocztowy: 02-640

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/31/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 7/30/2013

Data zakończenia realizacji: 1/31/2015


POIG.08.01.00-14-231/09-06 Wdrożenie innowacyjnej e-usługi w zakresie udostępniania baz danych biznesowych do celów marketingowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-231/09-06

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej e-usługi w zakresie udostępniania baz danych biznesowych do celów marketingowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 720736

Wydatki kwalifikowalne: 608800

Dofinansowanie: 517480

Dofinansowanie UE: 439858

Nazwa beneficjenta: Marketing Relacji Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9512275561

Kod pocztowy: 02-822

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/3/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/7/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010baza przestrzeni, ochab, podatek u źródła jakie usługi, prawo i finanse, uzupełnij tabelę wpisując cechy poszczególnych filarów systemu emerytalnego w polsce, ecotech, organellami odpowiedzialnymi za syntezę białek w komórce są rybosomy, art. 92 kodeksu pracy, poir, język rzeczy, zbiór zadań, nowe wynalazki, zagłębie lublin, polskie msp, emerytura za granicą, ordynacja, pretendenci do tronu anglii…