Mazowieckie,  Powiat piaseczyński,  Ustanów

POIG.08.01.00-14-273/11-08 Wirtualny Organizator Podróży i Czasu Wolnego

POIG.08.01.00-14-273/11-08 Wirtualny Organizator Podróży i Czasu Wolnego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-273/11-08

Tytuł projektu: Wirtualny Organizator Podróży i Czasu Wolnego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Gmina: Prażmów

Wartość ogółem: 608597.55

Wydatki kwalifikowalne: 608597.55

Dofinansowanie: 486878.04

Dofinansowanie UE: 413846.33

Nazwa beneficjenta: VALDANOS Agnieszka Ciborowska

NIP beneficjenta: 1231246799

Kod pocztowy: 05-540

Miejscowość: Ustanów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/5/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/9/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014


POIG.08.01.00-14-255/09-03 Stworzenie internetowego serwisu umożliwiającego nawiązywanie relacji osobistych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-255/09-03

Tytuł projektu: Stworzenie internetowego serwisu umożliwiającego nawiązywanie relacji osobistych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 406100

Wydatki kwalifikowalne: 406100

Dofinansowanie: 345185

Dofinansowanie UE: 293407.25

Nazwa beneficjenta: e-concordia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5252454217

Kod pocztowy: 01-633

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/20/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/15/2009

Data zakończenia realizacji: 4/14/2010barwniki spożywcze lublin, skąd jest zachar zawadzki, średni przedsiębiorca 2020, kapsch telematic services sp z oo, opis kompetencji, bronislaw linke, ubezpieczenie spoleczne, wyższa szkoła finansów i zarządzania w warszawie, wokanda tk, magdalena zwolińska, chojna, dziennik praktyk pedagogicznych wzór prezentacja, zakres obowiązków pracownika, egipto, charytatywnych, regres demograficzny, na wykresie przedstawiono zależność położenia od czasu, rozwój przedsiębiorstwa, zapas maksymalny, agnieszka karpińska, cechy administracji publicznej, paleta kolorów z nazwami, wskaźnik pkb w polsce, debata tv, model wzniesienia z masy solnej, czy chorobowe jest płatne w soboty i niedziele, sączenie molekularne, racjonalizacji 6/8, ha], nieuzasadnione…