Łomianki,  Mazowieckie,  Powiat nowodworski / Powiat warszawski zachodni

POIG.08.01.00-14-253/11-02 Budowa internetowego serwisu Marketplace [nazwa robocza] na którym będzie świadczona e-usługa optymalizacji portfela inwestycyjnego

POIG.08.01.00-14-253/11-02 Budowa internetowego serwisu Marketplace [nazwa robocza] na którym będzie świadczona e-usługa optymalizacji portfela inwestycyjnego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-253/11-02

Tytuł projektu: Budowa internetowego serwisu Marketplace [nazwa robocza] na którym będzie świadczona e-usługa optymalizacji portfela inwestycyjnego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 698700

Wydatki kwalifikowalne: 665100

Dofinansowanie: 465570

Dofinansowanie UE: 395734.5

Nazwa beneficjenta: Marketplace II Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1182028185

Kod pocztowy: 05-092

Miejscowość: Łomianki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat nowodworski / Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/29/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/1/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014


POIG.08.01.00-14-225/11-03 Kreator pism online i baza wiedzy sposobem na wykorzystanie sztucznej inteligencji w systemach eksperckich

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-225/11-03

Tytuł projektu: Kreator pism online i baza wiedzy sposobem na wykorzystanie sztucznej inteligencji w systemach eksperckich

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 667694.22

Wydatki kwalifikowalne: 667694.22

Dofinansowanie: 467385.95

Dofinansowanie UE: 397278.05

Nazwa beneficjenta: www.radapracownikow.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5242733855

Kod pocztowy: 03-291

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/30/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/4/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.08.01.00-14-107/08-03 Wdrożenie oprogramowania na potrzeby świadczenia innowacyjnych usług cyfrowych dostosowanych do XXI wieku – wieku społeczeństwa informacyjnego.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-107/08-03

Tytuł projektu: Wdrożenie oprogramowania na potrzeby świadczenia innowacyjnych usług cyfrowych dostosowanych do XXI wieku – wieku społeczeństwa informacyjnego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1442169.88

Wydatki kwalifikowalne: 699963.32

Dofinansowanie: 594968.82

Dofinansowanie UE: 505723.49

Nazwa beneficjenta: MDPL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5213489157

Kod pocztowy: 02-670

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/27/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/22/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 9/16/2008

Data zakończenia realizacji: 10/31/2009


POIG.08.01.00-12-529/09-03 Wirtualny doradca w zakresie kredytowania. pozyskiwania kapitałów dla MSP i obsługi ekonomicznej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-529/09-03

Tytuł projektu: Wirtualny doradca w zakresie kredytowania. pozyskiwania kapitałów dla MSP i obsługi ekonomicznej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 997552

Wydatki kwalifikowalne: 993552

Dofinansowanie: 826734.62

Dofinansowanie UE: 702724.43

Nazwa beneficjenta: IWONA ZIEMBIŃSKA PROSPER STUDIO

NIP beneficjenta: 9451438944

Kod pocztowy: 32-087

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/5/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/25/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.08.01.00-14-223/13-06 Innowacyjna e-platforma służąca do wsparcia i obsługi działalności sprzedażowo – marketingowej podmiotów z branży ekologicznej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-223/13-06

Tytuł projektu: Innowacyjna e-platforma służąca do wsparcia i obsługi działalności sprzedażowo – marketingowej podmiotów z branży ekologicznej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Gmina: Piaseczno

Wartość ogółem: 341050

Wydatki kwalifikowalne: 307850

Dofinansowanie: 215495

Dofinansowanie UE: 183170.75

Nazwa beneficjenta: ECOLEXIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 1231275915

Kod pocztowy: 05-500

Miejscowość: Piaseczno

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński / Powiat sochaczewski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/1/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015


POIG.08.01.00-14-106/11-01 ZakPower e-usługa w formie widgeta w trybie online służąca do wyszukiwania i prostego kupowania produktów oraz materiałów biurowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-106/11-01

Tytuł projektu: ZakPower e-usługa w formie widgeta w trybie online służąca do wyszukiwania i prostego kupowania produktów oraz materiałów biurowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 120000

Wydatki kwalifikowalne: 120000

Dofinansowanie: 84000

Dofinansowanie UE: 71400

Nazwa beneficjenta: POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 5272633940

Kod pocztowy: 01-494

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/17/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/20/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 3/8/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012


POIG.08.01.00-14-181/09-05 Stworzenie platformy umożliwiającej automatyczną publikację reklam internetowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-181/09-05

Tytuł projektu: Stworzenie platformy umożliwiającej automatyczną publikację reklam internetowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 931600

Wydatki kwalifikowalne: 931600

Dofinansowanie: 791860

Dofinansowanie UE: 673081

Nazwa beneficjenta: Autentika sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9512263894

Kod pocztowy: 02-776

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/13/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/17/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010


POIG.08.01.00-14-181/10-09 Stworzenie serwisu on-line do zarządzania procesem zakupów dla branży HoReCa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-181/10-09

Tytuł projektu: Stworzenie serwisu on-line do zarządzania procesem zakupów dla branży HoReCa

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Rybnik

Gmina: M. Rybnik

Wartość ogółem: 350000

Wydatki kwalifikowalne: 350000

Dofinansowanie: 245000

Dofinansowanie UE: 208250

Nazwa beneficjenta: New Concept Consulting Leszek Jurczak

NIP beneficjenta: 6311154085

Kod pocztowy: 02-392

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014


POIG.08.01.00-10-114/09-01 Stworzenie serwisu internetowego z pakietem innowacyjnych e-narzędzi wspomagających kreowanie i realizację kampanii e-marketingowych MŚP

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-114/09-01

Tytuł projektu: Stworzenie serwisu internetowego z pakietem innowacyjnych e-narzędzi wspomagających kreowanie i realizację kampanii e-marketingowych MŚP

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 1051115.2

Wydatki kwalifikowalne: 911160

Dofinansowanie: 774486

Dofinansowanie UE: 658313.1

Nazwa beneficjenta: Bluerank Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7272725703

Kod pocztowy: 90-613

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/12/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/27/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011niemiecki odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym, dentalway, myślenie, aleksandra pająk, archiwum państwowe w łodzi on line, www psychologia net pl, ochrona danych osobowych, bukaj, belini, system praktyk umcs, media wirtualne, kraje europy po niemiecku, oferty pracy gov.pl, pozycja konkurencyjna, ku pamięci mojej córeczki, własnej, okładka 3d, 21 po niemiecku, zarządzanie czasem pdf…