Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-241/13-10 DOBARU.PL – SERWIS INTERNETOWO-MOBILNY TWORZĄCY NARZĘDZIE MARKETINGOWE ORAZ PORTAL KOMUNIKACYJNY MIEDZY LOKALAMI ROZRYWKOWYMI I UŻYTKOWNIKAMI.

POIG.08.01.00-14-241/13-10 DOBARU.PL – SERWIS INTERNETOWO-MOBILNY TWORZĄCY NARZĘDZIE MARKETINGOWE ORAZ PORTAL KOMUNIKACYJNY MIEDZY LOKALAMI ROZRYWKOWYMI I UŻYTKOWNIKAMI.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-241/13-10

Tytuł projektu: DOBARU.PL – SERWIS INTERNETOWO-MOBILNY TWORZĄCY NARZĘDZIE MARKETINGOWE ORAZ PORTAL KOMUNIKACYJNY MIEDZY LOKALAMI ROZRYWKOWYMI I UŻYTKOWNIKAMI.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 691800

Wydatki kwalifikowalne: 670800

Dofinansowanie: 469560

Dofinansowanie UE: 399126

Nazwa beneficjenta: Do Baru sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7010357664

Kod pocztowy: 00-511

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/29/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/31/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2015


POIG.08.01.00-14-138/09-06 Stworzenie internetowego narzędzia do projektowania wnętrz mieszkania/domu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-138/09-06

Tytuł projektu: Stworzenie internetowego narzędzia do projektowania wnętrz mieszkania/domu

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1143952

Wydatki kwalifikowalne: 967300

Dofinansowanie: 822205

Dofinansowanie UE: 698874.25

Nazwa beneficjenta: Femiprojekt sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7010201287

Kod pocztowy: 02-130

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/18/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 12/21/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.08.01.00-14-181/10-09 Stworzenie serwisu on-line do zarządzania procesem zakupów dla branży HoReCa

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-181/10-09

Tytuł projektu: Stworzenie serwisu on-line do zarządzania procesem zakupów dla branży HoReCa

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 350000

Wydatki kwalifikowalne: 350000

Dofinansowanie: 245000

Dofinansowanie UE: 208250

Nazwa beneficjenta: New Concept Consulting Leszek Jurczak

NIP beneficjenta: 6311154085

Kod pocztowy: 02-392

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014


POIG.08.01.00-14-137/08-04 Pakiet narzędzi informatycznych zwiększających sprzedaż oraz profesjonalne zarządzania aukcjami internetowymi.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-137/08-04

Tytuł projektu: Pakiet narzędzi informatycznych zwiększających sprzedaż oraz profesjonalne zarządzania aukcjami internetowymi.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 65800

Wydatki kwalifikowalne: 60030

Dofinansowanie: 50000

Dofinansowanie UE: 42500

Nazwa beneficjenta: SYMTECH Marcin Kapusta

NIP beneficjenta: 5222492259

Kod pocztowy: 01-494

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/12/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/24/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2008

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010


POIG.06.05.02-00-140/12-01 Promocja eksportu produktów firmy Pimco na wybranych rynkach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-140/12-01

Tytuł projektu: Promocja eksportu produktów firmy Pimco na wybranych rynkach

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1427591.11

Wydatki kwalifikowalne: 1089545.96

Dofinansowanie: 817159.47

Dofinansowanie UE: 694585.54

Nazwa beneficjenta: Pimco

NIP beneficjenta: 9570701218

Kod pocztowy: 02-815

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/19/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/5/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/21/2012

Data zakończenia realizacji: 1/14/2015


POIG.08.01.00-10-148/12-05 e-Artmanager – stworzenie portalu inicjującego. zarządzającego i integrującego kontakty pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi na rynku muzycznym.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-148/12-05

Tytuł projektu: e-Artmanager – stworzenie portalu inicjującego. zarządzającego i integrującego kontakty pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi na rynku muzycznym.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 510900

Wydatki kwalifikowalne: 510900

Dofinansowanie: 408720

Dofinansowanie UE: 347412

Nazwa beneficjenta: Impresariat Krzysztof Jóźwiak

NIP beneficjenta: 7252061281

Kod pocztowy: 90-452

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/21/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014praca magisterska ile stron, odpowiedzialność karna, sprawozdanie jak napisać, jak otrzymać zaświadczenie a1 poradnik, angielski zawodowy informatyka, wspia lublin, praca parp, inwestycji, filmy zajmują 3/8 pojemności dysku, galeria domow, wrocław ogród japoński cennik, wyższa szkoła informatyki i zarządzania, strategia europa 2020 pdf, wiadomosci lublin, badanie wizerunku marki, sandomierz kod…