Julianów,  Mazowieckie,  Powiat piaseczyński / Powiat sochaczewski

POIG.08.01.00-14-239/11-03 Uruchomienie innowacyjnej e-usługi informowania o ruchu drogowym

POIG.08.01.00-14-239/11-03 Uruchomienie innowacyjnej e-usługi informowania o ruchu drogowym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-239/11-03

Tytuł projektu: Uruchomienie innowacyjnej e-usługi informowania o ruchu drogowym

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Gmina: Piaseczno

Wartość ogółem: 169564.75

Wydatki kwalifikowalne: 154253.75

Dofinansowanie: 107977.63

Dofinansowanie UE: 91780.98

Nazwa beneficjenta: White-Telekom Piotr Skrobutan

NIP beneficjenta: 1231175622

Kod pocztowy: 05-500

Miejscowość: Julianów

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński / Powiat sochaczewski

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/22/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/6/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014


POIG.08.01.00-14-153/09-08 e-wydania. bezpłatny. internetowy system dystrybucji wydawnictw

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-153/09-08

Tytuł projektu: e-wydania. bezpłatny. internetowy system dystrybucji wydawnictw

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1133972.4

Wydatki kwalifikowalne: 969920

Dofinansowanie: 824432

Dofinansowanie UE: 700767.2

Nazwa beneficjenta: E-publishing Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5252459255

Kod pocztowy: 02-011

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/17/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/5/2010

Data zakończenia realizacji: 1/9/2012


POIG.06.05.02-00-207/12-00 Udział firmy Kosbud Bracia Kosińscy Sp. J. w branżowym programie promocji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-207/12-00

Tytuł projektu: Udział firmy Kosbud Bracia Kosińscy Sp. J. w branżowym programie promocji

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 916830.76

Wydatki kwalifikowalne: 735412

Dofinansowanie: 551559

Dofinansowanie UE: 468825.15

Nazwa beneficjenta: KOSBUD Bracia Kosińscy Adam Kosiński. Mariusz Kosiński. Marcin Kosiński Sp.J.

NIP beneficjenta: 8222149468

Kod pocztowy: 05-300

Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat miński

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/22/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/23/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 4/26/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015dbanie o środowisko, art. 4 rodo, miles davis: narodziny czegoś fajnego, wpis do rejestru przedsiębiorców, prodziekan ds studenckich, kalendarzowy pl, bajki dla dorosłych 2017, filmy polskie na youtube, flota hertz, przemysl imprezy, namiestnik przechrzta chomikuj, aida teatr roma, częstochowa inwestycje, rozwiązanie umowy o współpracy wzór darmowy, obrazki swiateczne, wszystkie kierunki studiów, aktualizacja definicji wirusów, wspólczesna rodzina, szkolenie interpersonalne, baza konkurencyjności fundusze europejskie…