Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-237/09-06 Interaktywna wyszukiwarka opinii i alertów o instytucjach finansowych i usługach przez nie oferowanych.

POIG.08.01.00-14-237/09-06 Interaktywna wyszukiwarka opinii i alertów o instytucjach finansowych i usługach przez nie oferowanych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-237/09-06

Tytuł projektu: Interaktywna wyszukiwarka opinii i alertów o instytucjach finansowych i usługach przez nie oferowanych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 961625

Wydatki kwalifikowalne: 959125

Dofinansowanie: 815256.25

Dofinansowanie UE: 692967.81

Nazwa beneficjenta: Alertfinansowy.pl sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5213503199

Kod pocztowy: 02-520

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/27/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/5/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 1/16/2011


POIG.08.01.00-14-166/08-05 Wdrożenie innowacyjnej e-usługi: bazy danych i aplikacji on-line do optymalizacji zużycia wszystkich mediów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-166/08-05

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej e-usługi: bazy danych i aplikacji on-line do optymalizacji zużycia wszystkich mediów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat warszawski zachodni

Gmina: Ożarów Mazowiecki

Wartość ogółem: 838360.79

Wydatki kwalifikowalne: 772476.05

Dofinansowanie: 656604.64

Dofinansowanie UE: 558113.94

Nazwa beneficjenta: AB Industry Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 1181915731

Kod pocztowy: 05-850

Miejscowość: Ożarów Mazowiecki

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat sochaczewski / Powiat warszawski zachodni

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/9/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/9/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.08.01.00-14-193/08-08 Ekspercki system do szacowania wartości rynkowej nieruchomości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-193/08-08

Tytuł projektu: Ekspercki system do szacowania wartości rynkowej nieruchomości

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 769740

Wydatki kwalifikowalne: 645000

Dofinansowanie: 548250

Dofinansowanie UE: 466012.5

Nazwa beneficjenta: Wyceny i Ekspertyzy sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5252414643

Kod pocztowy: 02-578

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/15/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/1/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010


POIG.06.05.02-00-606/13-00 Udział Firmy Techland Warszawa Sp. z o. o. w targach E3

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-606/13-00

Tytuł projektu: Udział Firmy Techland Warszawa Sp. z o. o. w targach E3

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.06.00.00

Działanie: POIG.06.05.00

Poddziałanie: POIG.06.05.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 763000

Wydatki kwalifikowalne: 763000

Dofinansowanie: 572250

Dofinansowanie UE: 486412.5

Nazwa beneficjenta: Techland Warszawa Sp. z o. o.

NIP beneficjenta: 5252434982

Kod pocztowy: 01-460

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/11/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/13/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 7/17/2012

Data zakończenia realizacji: 7/12/2014


POIG.08.01.00-10-148/12-05 e-Artmanager – stworzenie portalu inicjującego. zarządzającego i integrującego kontakty pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi na rynku muzycznym.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-148/12-05

Tytuł projektu: e-Artmanager – stworzenie portalu inicjującego. zarządzającego i integrującego kontakty pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi na rynku muzycznym.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 510900

Wydatki kwalifikowalne: 510900

Dofinansowanie: 408720

Dofinansowanie UE: 347412

Nazwa beneficjenta: Impresariat Krzysztof Jóźwiak

NIP beneficjenta: 7252061281

Kod pocztowy: 90-452

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/21/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014


POIG.08.01.00-14-118/08-06 Stworzenie wortalu internetowego „e-diagnostyka chorób”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-118/08-06

Tytuł projektu: Stworzenie wortalu internetowego „e-diagnostyka chorób”

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 183980

Wydatki kwalifikowalne: 153400

Dofinansowanie: 130390

Dofinansowanie UE: 110831.5

Nazwa beneficjenta: CLEDAR Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5222922719

Kod pocztowy: 00-810

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/20/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/4/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2009

Data zakończenia realizacji: 5/31/2010


POIG.08.01.00-12-529/09-03 Wirtualny doradca w zakresie kredytowania. pozyskiwania kapitałów dla MSP i obsługi ekonomicznej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-529/09-03

Tytuł projektu: Wirtualny doradca w zakresie kredytowania. pozyskiwania kapitałów dla MSP i obsługi ekonomicznej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 997552

Wydatki kwalifikowalne: 993552

Dofinansowanie: 826734.62

Dofinansowanie UE: 702724.43

Nazwa beneficjenta: IWONA ZIEMBIŃSKA PROSPER STUDIO

NIP beneficjenta: 9451438944

Kod pocztowy: 32-087

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat krakowski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/5/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/25/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.08.01.00-02-259/12-02 Zwrotto – innowacyjna e-usługa umożliwiająca inteligentne wsparcie procesów decyzyjnych dotyczących: zwrotów. wymiany i reklamacji towarów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-259/12-02

Tytuł projektu: Zwrotto – innowacyjna e-usługa umożliwiająca inteligentne wsparcie procesów decyzyjnych dotyczących: zwrotów. wymiany i reklamacji towarów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 676500

Wydatki kwalifikowalne: 676500

Dofinansowanie: 473550

Dofinansowanie UE: 402517.5

Nazwa beneficjenta: ZWROTTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 8961530246

Kod pocztowy: 55-011

Miejscowość: Siechnice

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat wrocławski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/15/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/24/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2013

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015faktura marketingowa, nowa specustawa, opinia o praktykantce w szkole, trasa niepodległości, oferty pracy urzad pracy, prawy do lewego tekst, ogólny schemat programu telewizyjnego, gmail poczta login, bezpieczeństwo w sieci prezentacja power point, umowa o pracę na czas nieokreślony 2019, statistica kurs, poziom pkb, marcelina mazur instagram, beleza, specjalista ds inwentaryzacji, mtq48, jubileusze w pracy, hilic chromatografia, poznań zoo cennik, 2019 muzyka…