Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-232/08-05 Wzmocnienie konkurencyjności Platinum Fund 24 S.A. poprzez uruchomienie innowacyjnego portalu pośrednictwa finansowego

POIG.08.01.00-14-232/08-05 Wzmocnienie konkurencyjności Platinum Fund 24 S.A. poprzez uruchomienie innowacyjnego portalu pośrednictwa finansowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-232/08-05

Tytuł projektu: Wzmocnienie konkurencyjności Platinum Fund 24 S.A. poprzez uruchomienie innowacyjnego portalu pośrednictwa finansowego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 958194

Wydatki kwalifikowalne: 819490

Dofinansowanie: 666800

Dofinansowanie UE: 566780

Nazwa beneficjenta: Platinum Fund 24 SA

NIP beneficjenta: 1080004784

Kod pocztowy: 00-844

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/28/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010


POIG.08.01.00-06-126/11-06 Stworzenie internetowego serwisu kompleksowej obsługi wierzytelności

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-06-126/11-06

Tytuł projektu: Stworzenie internetowego serwisu kompleksowej obsługi wierzytelności

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 551900

Wydatki kwalifikowalne: 551900

Dofinansowanie: 386330

Dofinansowanie UE: 328380.5

Nazwa beneficjenta: BONI DEBITUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 7123245889

Kod pocztowy: 02-583

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/26/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 5/31/2013


POIG.08.01.00-12-505/09-10 Stworzenie e-usługi wirtualnego przewodnika turystycznego realizowanej poprzez urządzenia mobilne

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-505/09-10

Tytuł projektu: Stworzenie e-usługi wirtualnego przewodnika turystycznego realizowanej poprzez urządzenia mobilne

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 875450

Wydatki kwalifikowalne: 875450

Dofinansowanie: 744132.5

Dofinansowanie UE: 632512.62

Nazwa beneficjenta: GPSMOBILEGUIDE.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6762415814

Kod pocztowy: 31-104

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/31/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/7/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/30/2012jak sprawdzić ilość znaków w wordzie, państwo trzecie, chojnacki tomasz, duchowieństwo, covid świat, janosik gdzie nagrywany, usc lubin, transport miejski w polsce, nadprzewodniki, różnice między umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi, albar kraków, dziennik praktyk pedagogicznych wypełniony, raabe, prawo jazdy rzeszów, kazusy jak rozwiązywać, jak obliczyć udział ułamkowy w spadku, kowalów, metody aktywizujace, podanie o pożyczkę, dr kwiatkowska, jak napisac reklamacje przykłady…