Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-231/12-03 E-apartamenty – innowacyjny portal do targetowania i wyszukiwania prywatnych ofert wynajmu apartamentów

POIG.08.01.00-14-231/12-03 E-apartamenty – innowacyjny portal do targetowania i wyszukiwania prywatnych ofert wynajmu apartamentów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-231/12-03

Tytuł projektu: E-apartamenty – innowacyjny portal do targetowania i wyszukiwania prywatnych ofert wynajmu apartamentów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 649375.7

Wydatki kwalifikowalne: 649375.7

Dofinansowanie: 454562.99

Dofinansowanie UE: 386378.54

Nazwa beneficjenta: Danco Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5272668849

Kod pocztowy: 01-164

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/26/2012

Data zakończenia realizacji: 1/31/2014


POIG.08.01.00-14-209/08-04 Wdrożenie nowej e-usługi: platformy internetowej umożliwiającej klientom indywidualnym porównywanie i wybór produktów ubezpieczeniowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-209/08-04

Tytuł projektu: Wdrożenie nowej e-usługi: platformy internetowej umożliwiającej klientom indywidualnym porównywanie i wybór produktów ubezpieczeniowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 2923500

Wydatki kwalifikowalne: 896000

Dofinansowanie: 660000

Dofinansowanie UE: 561000

Nazwa beneficjenta: rankomat.pl S.A.

NIP beneficjenta: 9512262682

Kod pocztowy: 02-677

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/17/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009


POIG.08.01.00-12-138/08-04 Jobmatch.pl – Scoringowa platforma rekrutacyjna nowej generacji dla polskiego sektora Małych i Średnich Firm. realizująca wizję rozwoju firmy Benhauer jako dostawcy organicznie wytwarzanych systemów i aplikacji Internetowych.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-12-138/08-04

Tytuł projektu: Jobmatch.pl – Scoringowa platforma rekrutacyjna nowej generacji dla polskiego sektora Małych i Średnich Firm. realizująca wizję rozwoju firmy Benhauer jako dostawcy organicznie wytwarzanych systemów i aplikacji Internetowych.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 613756

Wydatki kwalifikowalne: 525800

Dofinansowanie: 446930

Dofinansowanie UE: 379890.5

Nazwa beneficjenta: Grzegorz Błażewicz Benhauer

NIP beneficjenta: 8732691692

Kod pocztowy: 31-123

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/20/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/20/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010jak przyspieszyc firefoxa spryciarze, z każdego z poniższych wzorów wyznacz k, nauka o pogodzie, nowa książka grocholi, w okół, podkreśl cztery przykłady państw w których w ostatnich latach, wykazać synonim, filmy z dziewczynami, prawo o prokuraturze, antoni gaudi, kursy online darmowe, prawa autorskie informatyka, wsh szczecin podyplomowe, slawistyka, renta rodzinna po ojcu, its wyniki egzaminu na certyfikat…