Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-229/09-05 Przygotowanie. wdrożenie i świadczenie e-usług polegających na zdalnym dostępie do systemu wsparcia procesów windykacji

POIG.08.01.00-14-229/09-05 Przygotowanie. wdrożenie i świadczenie e-usług polegających na zdalnym dostępie do systemu wsparcia procesów windykacji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-229/09-05

Tytuł projektu: Przygotowanie. wdrożenie i świadczenie e-usług polegających na zdalnym dostępie do systemu wsparcia procesów windykacji

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 725800

Wydatki kwalifikowalne: 725800

Dofinansowanie: 616930

Dofinansowanie UE: 524390.5

Nazwa beneficjenta: Lilupus Agnieszka Kwiatkowska

NIP beneficjenta: 5262545074

Kod pocztowy: 01-402

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/18/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/23/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.08.01.00-14-174/08-06 Cost Guardian

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-174/08-06

Tytuł projektu: Cost Guardian

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 307176.66

Wydatki kwalifikowalne: 285528

Dofinansowanie: 242698.8

Dofinansowanie UE: 206293.98

Nazwa beneficjenta: ISCG sp. z o.o. sp. k

NIP beneficjenta: 5222899618

Kod pocztowy: 02-486

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka komandytowa – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/8/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2010


POIG.08.01.00-10-112/09-05 Stworzenie branżowego internetowego portalu medycznego Medical Zone z innowacyjną ofertą kompleksowego pakietu e-usług.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-112/09-05

Tytuł projektu: Stworzenie branżowego internetowego portalu medycznego Medical Zone z innowacyjną ofertą kompleksowego pakietu e-usług.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 750104.5

Wydatki kwalifikowalne: 689225

Dofinansowanie: 584807.41

Dofinansowanie UE: 497086.29

Nazwa beneficjenta: Medizone Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 7252000670

Kod pocztowy: 90-302

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2009

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011


POIG.08.01.00-14-207/09-05 Automatyczny System Informacji Orzeczniczo – Wokandowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-207/09-05

Tytuł projektu: Automatyczny System Informacji Orzeczniczo – Wokandowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 708980

Wydatki kwalifikowalne: 708980

Dofinansowanie: 602633

Dofinansowanie UE: 512238.05

Nazwa beneficjenta: Temi-Tele-Tribune Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5213535414

Kod pocztowy: 02-078

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/8/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2010


POIG.08.01.00-08-152/09-05 Stworzenie platformy współpracy pomiędzy dostawcami i odbiorcami przy wykorzystaniu narzędzia do organizacji e-aukcji i e-przetargów.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-08-152/09-05

Tytuł projektu: Stworzenie platformy współpracy pomiędzy dostawcami i odbiorcami przy wykorzystaniu narzędzia do organizacji e-aukcji i e-przetargów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 991200

Wydatki kwalifikowalne: 907200

Dofinansowanie: 771120

Dofinansowanie UE: 655452

Nazwa beneficjenta: PORTALIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 5993115000

Kod pocztowy: 66-400

Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat gorzowski / Powiat m. Gorzów Wielkopolski

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/24/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012wyższa szkoła nauk o zdrowiu warszawa, us.edu.pl, jaki komputer do 2000, książki historyczne 2019, zasilek koronawirus, p2 systems, zimny nos u cielaka, polskich z małej czy dużej, nowy szlak jedwabny, thomas international przykładowe pytania, instytut romanistyki uj, zaproponuj zasady uczciwego postępowania w zdobywaniu dóbr materialnych, rodzina żartobliwie, koronowirus polska, najlepsze dokumenty, norma spoleczna, katarzyna sokołowska instagram, stopa redyskonta weksli…