Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.08.01.00-14-216/08-05 System M-Book

POIG.08.01.00-14-216/08-05 System M-Book

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-216/08-05

Tytuł projektu: System M-Book

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 463220

Wydatki kwalifikowalne: 348500

Dofinansowanie: 296255

Dofinansowanie UE: 251816.75

Nazwa beneficjenta: Sirocco Mobile spółka z o.o.

NIP beneficjenta: 5213478053

Kod pocztowy: 04-175

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/4/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/12/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.08.01.00-14-207/09-05 Automatyczny System Informacji Orzeczniczo – Wokandowej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-207/09-05

Tytuł projektu: Automatyczny System Informacji Orzeczniczo – Wokandowej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 708980

Wydatki kwalifikowalne: 708980

Dofinansowanie: 602633

Dofinansowanie UE: 512238.05

Nazwa beneficjenta: Temi-Tele-Tribune Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5213535414

Kod pocztowy: 02-078

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/8/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2010


POIG.08.01.00-14-140/09-06 Last Second | Giełda Mediowa – innowacyjna platforma służąca pośrednictwu w zakupie i sprzedaży kampanii reklamowych w mediach.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-140/09-06

Tytuł projektu: Last Second | Giełda Mediowa – innowacyjna platforma służąca pośrednictwu w zakupie i sprzedaży kampanii reklamowych w mediach.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.08.00.00

Działanie: POIG.08.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 1034190

Wydatki kwalifikowalne: 982490

Dofinansowanie: 835116.5

Dofinansowanie UE: 709849.02

Nazwa beneficjenta: Giełda Mediowa Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5213504945

Kod pocztowy: 02-634

Miejscowość: WARSZAWA

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/10/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 3/3/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010inter cars szkolenia, szkic józefa piłsudskiego, województwie, aifla, oznaczenia na liście obecności, youtube filmy sf z lektorem, www fie ch, twp szczecin, kann poznań, potencjał jednostka, instagram biogram, wzory pism, tarczyński logo, film o marii montessori, superwizja definicja, pkb niemiec 2018, jagodzińska psychologia pamięci, eksport, polska wschodnia dotacje, parp dla samozatrudnionych, formatowanie pracy licencjackiej umcs…